Als publieke organisatie volgt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) waar mogelijk de beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur. Hoe wij dit doen is vastgelegd in een aantal documenten.

Gedragscode NVP

Een van de financieringsmogelijkheden die BOM biedt is een aandelenparticipatie. Daarbij wordt BOM aandeelhouder van een onderneming. BOM is lid van de Nederlandse Vereniging Participatiemaatschappijen (NVP) en onderschrijft de:

ROM-code

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) hebben de ROM-Code opgesteld. Met deze code willen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen meer duidelijkheid verschaffen over de rol en verantwoordelijkheid van toezichthouders die op voordracht van een ROM zijn benoemd.

Raad van Commissarissen en Investeringscommissies