Infographic

Jaar in het kort

2022 was het jaar waarin 90% van onze portfoliobedrijven bijdroeg aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met een geïnvesteerd vermogen van in totaal 263 miljoen euro. Onze klanttevredenheid steeg naar 8,7.

Verder lezen

Impact

Stap voor stap steeds inzichtelijker

Hoe realiseren we een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt? Hoe zorgen we dat we op een gezonde en betaalbare manier ouder kunnen worden? Hoe zorgen we dat technologische innovaties mens en omgeving dienen?  Hoe zorgen we dat we mensen op een duurzame wijze kunnen voorzien van voedsel? We geloven dat innovatie en ondernemerschap een essentiële rol spelen bij het versnellen van de hiervoor benodigde transities.   

Verder lezen

Invest-NL en BOM werken vanaf het eerste uur nauw samen. We investeren samen in baanbrekende bedrijven, waren kartrekkers bij de totstandkoming van het DeepTechFonds en brengen samen het startup ecosysteem in Nederland naar een hoger plan. Ook de komende jaren maken we graag intensief deel uit van de privaat-publieke samenwerking die Brabant zo uniek maakt."

Rinke Zonneveld, CEO Invest-NL

Klimaatneutrale Energieoplossingen

Druk van het net

Netcongestie is in 2022 een urgent probleem voor bedrijvig Brabant. BOM pakt haar rol in de oplossing ervan. Waar BOM op het thema energie aanvankelijk inzette op de opwekking van hernieuwbare energiebronnen als zon en wind, is de focus verlegd naar het aanjagen van innovaties op het gebied van conversie, warmte- en batterijopslag.

Verder lezen

Gezonde Toekomst

Innovaties sneller naar de patiënt

Vijf gezonde extra levensjaren voor iedereen. Dat is geen kleine ambitie. In 2022 richtten we ons op de doorontwikkeling in de medische technologie, life sciences en healthtech.

Verder lezen

“Vanuit onze plant based strategie zet Cosun in op samenwerking met ketenpartners. Zo ook in Brabant, waaronder met BOM. Samen kijken we naar kansen in nieuwe plantaardige groeigebieden op het gebied van onderzoek, investeren en internationaliseren. Er zijn volop mogelijkheden, die pakken we graag samen op!”

Hans Meeuwis, CEO Cosun

Duurzame Voedselsystemen

Zelf de boer op; in Brabant én daarbuiten

Vanuit duurzame voedselsystemen zet BOM in op agritech, eiwittransitie en reststroomverwaarding. Er is in 2022 meer dan ooit momentum om stevige stappen te zetten in de verduurzaming en modernisering van de landbouw en voedselverwerking. Hoewel stikstof geen primair aandachtsgebied is van BOM, dragen onze activiteiten als precisielandbouw en eiwittransitie direct bij aan de verduurzaming van de landbouw. 

Verder lezen

Kansrijke Sleuteltechnologieën

Brabant als broedplaats voor high-end innovatie

Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van technologische innovatie in Brabant. We lopen voorop als het gaat om geïntegreerde fotonica, Artificial Intelligence en nanotech. Innovatie voedt de high tech industrie en is cruciaal voor de maakindustrie om naar een next level te komen. Het draagt bij aan de oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken en is daarom relevant voor alle thema’s van BOM.

Verder lezen

Ontwikkelen, Investeren en Internationaliseren

Van doelstellingen naar prestaties

Ook het tweede jaar van het meerjarenplan 2021-2024 hebben we vrijwel al onze doelstellingen ruimschoots gehaald.

Verder lezen

De veranderingen in de economie laten meer dan ooit zien dat onze studenten een sleutelrol spelen in het toekomstig verdienvermogen van Brabant. BOM en Summa College willen het potentieel aan talent de kans geven zich als ondernemer, werknemer en mens te ontwikkelen in sectoren die relevant zijn voor de toekomst van onze regio.

Laurent de Vries, voorzitter College van Bestuur Summa College

Mijn verslag

Jaarverslag op maat

Wat doet de BOM op het vlak van CO2-reductie? Wat zijn de verhalen achter de portfoliobedrijven van de BOM? Hoe is de jaarrekening opgebouwd? Alle artikelen van de reporting portal kun je toevoegen aan je eigen verslag en vervolgens in pdf downloaden.

Verder lezen