De onderstaande tabel geeft inzicht in de vorm, doelstellingen en resultaten van de dialogen met onze belangrijkste stakeholdergroepen.

Stakeholder

Organisatie of platform

Interactievorm

Typering

Brabantse ondernemers

Direct contact
Partnerrelaties
Intermediairs
Kennisinstellingen

Regulier klantcontact
Online en sociale media
Nieuwsbrief
Internationale (online) missies
Imago-onderzoek
Klantenvertellen
Programma's
Events

Relatiebeheer, verbetering dienstverlening, dialoog

Buitenlandse ondernemers

Direct contact
Buitenlands kamers van koophandel
Invest in Holland

Regulier klantcontact
Internationale beurzen en evenementen
Online en sociale media
Nieuwsbrief
Imago-onderzoek
Klantenvertellen
Events

Relatiebeheer, verbetering dienstverlening, samenwerking, dialoog, vestigingsklimaat

Kennisinstellingen

Avans
 BUAS
 Fontys
 HAS
 Summa College
 TU/e
 Tilburg University
 Jads

Periodiek overleg
Stakeholder-bulletin

Kennisuitwisseling en partnerships

Overheden

Gemeenten

Beleidsmatig overleg
prestaties.bom.nl (online reporting)
Stakeholder-bulletin

Samenwerking, informeren, uitwisseling en toelichting

Partnerrelaties

Agrifood Capital
Brainport Development
Braventure
Midpoint Brabant
REWIN West-Brabant
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Nederland
VNO-NCW
Techleap
InvestNL
EIF
Investeringsfondsen
Netherlands Foreign Investments Agency (NFIA)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Periodiek overleg
Stakeholder-bulletin
prestaties.bom.nl (online reporting)

Samenwerking, informeren, uitwisseling en toelichting

Campussen

Automotive Campus
Foodtech Brainport
Brainport Industries Campus
Green Chemistry Campus
High Tech Campus
Jamfabriek
Mindlabs
Pivot Park
Station88

Periodiek overleg
Stakeholder-bulletin
prestaties.bom.nl (online reporting)

Samenwerking, informeren, uitwisseling en toelichting

Aandeelhouders/subsidieverstrekkers

Provincie Noord-Brabant
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Periodiek overleg
Stakeholder-bulletin
Algemene vergadering
Informeel aandeelhoudersoverleg
Kwartaalgesprekken
Halfjaarrapportage
prestaties.bom.nl (online reporting)

Formeel, informeel overleg, kennis en inzicht activiteiten

Media

Landelijke pers (o.a. Financieel Dagblad, BNR, NRC)
Regionale pers (o.a. BN/De Stem, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, Omroep Brabant en Innovation Origins)

Periodiek overleg
Persvragen
Persberichten
prestaties.bom.nl (online reporting)

Informeren, positioneren, activeren

Toezichthouders en adviescommissies

Raad van Commissarissen
Investeringscommissies

Periodiek overleg
Stakeholderbulletin
Media-overzicht

Formeel, informeel overleg, kennis en inzicht activiteiten

Medewerkers

Direct (online) contact
Ondernemingsraad (OR)

Intranet (BOeM!)
BOeM Live! (online talkshow)
BOM@home Festival (online)
Kwartaal-verhaal
BOM Chat (met directie)
Afdelingsoverleg

Participatie, dialoog, medewerkersbetrokkenheid en initiatieven, formeel (arbeidsvoorwaarden) overleg