KPI

Doel 2022

Realisatie 2022

   

Nieuwe investeringen
(incl. F2F)

20

16

Aantal vervolg-investeringen

15

40

Aantal nieuwe Fund-to-Fund investeringen

n/a

n/a

Aantal exits

4

9

Aantal ondernemingen naar volgdende Value Inflection Point

15

25

Investeringen (nieuw) EFB

6

4

Geïnvesteerd volume EFB (in € miljoen)

5,5 mln.

3,96 mln

   

Aantal directe arbeidsplaatsen

1000

1152

   

Reductie CO2-uitstoot EFB (in Kton)

150 kton

0

   

Aantal nieuwe projecten

5 tot 10

12

Deelnemers in (nieuwe en lopende) projecten

50

64

   

Confirmeren van nieuwe projecten

35

36

Geinvesteerd kapitaal door buitenlandse bedrijven (in € miljoen)

367

190

Investor Relations gesprekken

140

156

Aantal handelsmissies (in- en uitgaand)

12

14

Aantal informatiebijeenkomsten

12

29

Aantal bedrijven dat deel heeft genomen aan missies

60

128

Trade Relations gesprekken

90

63

   

Percentage van de gevestigde FDI projecten met een R&D activiteit

15%

33%

High Priority Projects

20%

42%