Infographic

Jaar in het kort

In 2023 - het jaar waarin BOM 40 jaar bestond - droeg 97% van de activiteiten bij aan de vier transitieopgaven, namen 110 startups deel aan het Startup Readiness Program en werd elke euro die BOM investeerde gemiddeld vertwaalfvoudigd. 

Verder lezen

Impact

Van rapporteren naar inspireren

BOM richt zich op de economische kansen binnen maatschappelijke opgaven. Impact Institute omschrijft de impact economie als ‘een economie waarin alledaags werk, ondernemerschap, innovatie en technologie leiden tot een betere wereld’. Impact is daarmee een breed begrip. BOM wil hierin niet alleen meebewegen, maar een voorloper en inspirator zijn.

Verder lezen

Startups spelen een cruciale rol bij innovatie. Een passend investeringsklimaat is daarbij onmisbaar. Ook in 2023 heeft BOM hieraan bijgedragen als actiefste VC-investeerder van Nederland en organisator van LEVEL UP. Met Invest-NL en Techleap werken BOM en de overige ROM’s aan een landelijke data-infrastructuur om startup-ontwikkelingen beter te monitoren. Samen zullen we meer start- en scale-ups naar een volgende groeifase helpen en het ecosysteem in Brabant en Nederland naar de Europese top stuwen.

Constantijn van Oranje, Special Envoy Techleap

Klimaatneutrale Energieoplossingen

PowerUp: aanjagen van een innovatief en divers energiesysteem

Klimaat en energie staan hoog op nagenoeg alle beleidsagenda’s. BOM pakt haar rol in de oplossing van maatschappelijke uitdagingen op deze vlakken en stimuleert innovatie, zowel voor de korte als lange termijn.
Netcongestie is daarbij een urgent probleem voor bedrijven dat effect heeft op alle energie gerelateerde onderwerpen waar BOM zich mee bezig houdt.

Verder lezen

Gezonde Toekomst

Van robots tot innovatieve geneesmiddelen

Brabant is een hotspot voor innovaties die de gezondheidszorg vooruit helpen. Van chirurgische robotica tot innovatieve geneesmiddelen: innovaties dragen bij aan de ambitie om een vitaal, effectief en betaalbaar zorgsysteem te creëren, dat resulteert in drie extra gezonde levensjaren voor iedereen. BOM helpt ondernemingen hun innovaties versneld naar de markt te brengen.

Verder lezen

“Gemeente Oss heeft de laatste jaren flinke ontwikkelingen doorgemaakt, onder andere in samenwerking met partners als BOM. Samen kijken we bijvoorbeeld naar uitbreidingen in ons Pharma cluster rondom Pivot Park op het gebied van onderzoek, investeren en internationaliseren. Of werken we gezamenlijk aan de verduurzaming van bedrijfsterreinen. Er zijn volop mogelijkheden, die pakken we graag samen voortvarend op!”

Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester gemeente Oss

Kansrijke Sleuteltechnologieën - Hightech

Brabants unieke DeepTech-positie

Brabant onderscheidt zich wereldwijd op het gebied van HighTech Systems & Materials (HTSM). Deze sector is de motor van de Brabantse economie, en draagt daardoor bij aan het concurrentievermogen van onze provincie. Binnen de Brabantse HTSM-sector worden bovendien technologieën en innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen.

Verder lezen

Kansrijke Sleuteltechnologieën - Digitale technologieën

Disruptie, innovatie én groei met nieuwe digitale technologieën

Het afgelopen jaar maakte Generative AI een enorme opmars en bleek plotseling heel toegankelijk voor bedrijven. Het stelt hen niet alleen in staat om taken te automatiseren, maar ook om innovatie te versnellen. Met behulp van AI en andere digitale technologieën kunnen maatschappelijke transities versneld gerealiseerd worden.

Verder lezen

Duurzame Voedselsystemen

De toekomst is plant-based

Het huidige voedselsysteem staat onder druk. Om ook in de toekomst voldoende en kwalitatief voedsel voor de groeiende wereldbevolking te produceren, moet het landbouw- en voedselsysteem een omslag maken. Brabant heeft daarvoor een uitstekende uitgangspositie; onze provincie heeft zowel de volledige waardeketen als de innovatieve hightech-sector binnen handbereik. BOM richt zich op (het opschalen van) innovatieve ondernemingen die de transitie naar een plant-based voedselsysteem mogelijk maken. Ofwel: bedrijven die plantaardige voeding of ingrediënten produceren.

Verder lezen

"Brabant heeft een uitstekend ondernemersklimaat, zeker voor Agrofood. Er is veel technische knowhow, bedrijven helpen elkaar en de aansluiting op kennisinstituten is goed. Protix kan hier goed doorpakken."

Kees Aarts, CEO en oprichter Protix

Digitaliseren

Toekomstbestendigheid mkb vergroten

Innovatie is cruciaal voor het Brabantse mkb om zich te blijven ontwikkelen en versterken. Als de (maak)industrie toekomstbestendig wil blijven, moet zij aan de slag met data, digitalisering, AI en de verbinding leggen met de maatschappelijke opgaven. BOM ondersteunt daarbij.

Verder lezen

Venture Building

Brabant dé startup-hub

Startups zijn een essentiële motor voor duurzame economische groei. Daarom willen we meer succesvolle Brabantse startups sneller laten doorgroeien naar een volgende levensfase. Dat is wat we met Venture Building, of beter gezegd met Venture Development, willen bereiken. BOM werkt hierop nauw samen met andere startup-partijen in Brabant, waaronder  Braventure, BSF, The Gate, B’WISE, onderwijsinstellingen en triple helix-organisaties. We werken allemaal met dezelfde methode: het Venture Building Framework, het levensfasenmodel en consistent schalen.

Verder lezen

Ontwikkelen, Investeren en Internationaliseren

Van doelstellingen naar prestaties

Ook in het derde jaar van het meerjarenplan 2021-2024 hebben we al onze doelstellingen ruimschoots gehaald.

Verder lezen

“De veranderingen in de wereld laten meer dan ooit zien dat jong ondernemend talent een sleutelrol speelt in het toekomstig verdienvermogen van Brabant. In de samenwerking tussen Fontys en BOM willen we potentieel talent de kans geven zich klaar te stomen om straks een bijdrage te leveren binnen sectoren die relevant zijn voor de toekomst van onze regio.”

Joep Houterman, voorzitter College van Bestuur Fontys University of Applied Sciences

Mijn verslag

Jaarverslag op maat

Alle artikelen van de reporting portal kun je toevoegen aan je eigen verslag en vervolgens in pdf downloaden in een paar simpele stappen.
1. Klik in de gewenste artikelen rechtsboven of rechtsonder op het icoontje 'Toevoegen aan mijn verslag'.
2. Ga naar 'Mijn verslag' door rechtsboven in de menubalk op het ronde icoontje te klikken - in het rood is weergegeven hoeveel artikelen je hebt geselecteerd.
3. Geef je verslag de gewenste (onder)titel, check je artikelen en druk op 'Downloaden'. 

Verder lezen