Thema

Duurzame Voedselsystemen

In Brabant werken we hard aan duurzame voedselsystemen om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende kwalitatief voedsel is voor iedereen, met respect voor onze leefomgeving. De BOM zet samen met ondernemers in op de transitie van dierlijke naar alternatieve eiwitten; versnelling van precisielandbouw en het tegengaan van verspilling.

Verder lezen

Thema

Gezonde toekomst

In Brabant werken we aan het toekomstbestendig verbeteren van gezondheid en het bevorderen van ieders kwaliteit van leven en welvaart. De BOM draagt hier samen met ondernemers aan bij door in te zetten op gepersonaliseerde behandelmethodes, digitale zorg en toepassingen van sleuteltechnologieën als fotonica, nanotechnologie en robotica.

Verder lezen

Thema

Klimaatneutrale energieoplossingen

Met klimaatneutrale energieoplossingen worden we in Brabant steeds minder afhankelijk van olie en gas. De BOM zet in op fossielvrij opgewekte elektriciteit en warmte, energiebesparing in gebouwen & productieprocessen en de ontwikkeling van nieuwe technieken die ons helpen in Brabant de CO2-uitstoot te verminderen en de energietransitie te versnellen.

Verder lezen

Thema

Kansrijke Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën bepalen de manier waarop we in de toekomst leven, leren en werken. Ze dragen bij aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. De BOM zet samen met ondernemers in op het digitaliseren en circulair maken van de hightech maakindustrie, slimme én groene mobiliteit en baanbrekende technische oplossingen.

Verder lezen

Ontwikkelen, investeren en internationaliseren

Ontwikkelen, Investeren en Internationaliseren. Daar zijn we goed in. Door deze competenties optimaal in te zetten, dragen we bij aan de vier maatschappelijke uitdagingen en een toekomstbestendige Brabantse economie.

Verder lezen

Bijzondere accenten in 2022

De actuele trends en ontwikkelingen en de lessen uit 2021 zorgen dat we komend jaar naast de 4 maatschappelijke thema’s en ontwikkelen, investeren en internationaliseren de volgende accenten leggen.

Verder lezen