COL-eindrapport – € 300 miljoen hield innovatieve bedrijfsleven overeind

Vandaag verscheen het eindrapport over COL voor innovatieve startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers uit te voeren. De ROM’s hebben 2.276 leningaanvragen beoordeeld met een totaal aangevraagd vermogen van € 840 miljoen. Daarvan werden 974 aanvragen goedgekeurd ter waarde van bijna € 300 mln. Inclusief de cofinanciering door bestaande aandeelhouders en derden werd er in totaal € 331 miljoen in het innovatieve bedrijfsleven geïnvesteerd.

Verder lezen

Manifest

Toenemende zorgen over Nederlands vestigingsklimaat

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat er in het hele land zorgen zijn over de verslechtering van het vestigingsklimaat. Meer dan 70 partijen hebben zich aangesloten bij een manifest dat onder meer door regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder de BOM, werd ondertekend.

Verder lezen

Venture building 

Start-up Development Report 2021: Inconsistente groei staat start-ups in de weg

95 procent van de Nederlandse start-ups groeit inconsistent. Daarmee ontwikkelen ze zich minder snel dan mogelijk is. Dat is één van de inzichten uit het Start-up Development Report 2021. 

Verder lezen

Internationalisering

Invest International: financiering van oplossingen voor mondiale uitdagingen

Vanaf vandaag is Invest International officieel ‘in business’. Invest International gaat als private onderneming in Nederland actieve ondernemingen ondersteunen bij het internationaal financieren van innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het realiseren van de Sustainable Development Goals.

Verder lezen

AWTI-rapport

Optimale samenwerking binnen Brabant en met Rijk?

Niet alleen de provincie en de BOM hebben een economische (uitvoerings-)agenda, maar ook de vier triple helix organisaties ontwikkelen ieder een agenda voor hun eigen regio. Dat sluit aan bij het recente advies van de AWTI. Deze week zaten de verschillende spelers in Brabant op initiatief van de BOM rond de tafel.

Verder lezen

Interview

Webinar met ASML-topman Wennink

ASML geldt als een van de vaandeldragers van de Nederlandse economie. Onder leiding van CEO Peter Wennink groeide de Philips-spin off het afgelopen decennium uit tot de unicorn van de Kempen. Deze week was Wennink te gast bij een webinar van de ROM's. 

Verder lezen

Impact update

Eerste stappen impact journey 

De BOM streeft er naar om een impact gedreven organisatie te worden. Een organisatie waarin impact verankerd is op strategisch, tactisch en operationeel niveau en daar haar stakeholders bij betrekt. In 2021 zijn we hiervoor gestart met onze Impact Journey.

Verder lezen

Essay

Drie succesfactoren voor economische ontwikkeling 

Joep Brouwers neemt afscheid van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Hij gaat met pensioen. Maar niet dan nadat hij iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van ecosystemen nog één keer een spiegel heeft voorgehouden. In dit essay reflecteert hij op drie thema’s die hem de afgelopen twintig jaar steeds bezig hebben gehouden.

Verder lezen

Jaarverslag 2020

Maatschappelijke uitdagingen komende jaren nog meer centraal

In het coronajaar investeerde de BOM 53% meer (in 55 ondernemingen) dan het jaar ervoor, realiseerden haar portfoliobedrijven een gemiddelde omzetgroei van 36% en steeg het aantal investeringen door buitenlandse ondernemingen met 70%. Maar liefst 63% van de portfoliobedrijven draagt bij aan maatschappelijke transities. Bovenop haar reguliere activiteiten financierde de BOM 110 bedrijven vanuit de Corona-OverbruggingsLening (COL).

Verder lezen

Miriam Dragstra (CCO) over gevolgen corona-crisis:

“Brabantse start- en scale-ups blijken prima in staat zich aan te passen.”

Het gaat goed met de Brabantse economie. De schade als gevolg van de pandemie lijkt in Brabant wat kleiner dan in de rest van Nederland. Nu we het gevecht tegen corona na bijna anderhalf jaar toch lijken te winnen, ontstaat er ook weer ruimte voor een terugblik. We vroegen het aan Miriam Dragstra, COO van de BOM.

Verder lezen

Logistiek

Goederentreinverbinding Nanjing-Tilburg van start

Naast de bestaande succesvolle goederentreinverbinding tussen Tilburg en Chengdu is nu nog een nieuwe connectie met China van start. Het gaat om de verbinding tussen Tilburg en de provincie Jiangsu (zusterprovincie van Noord-Brabant). Met de komst van de Nanjing – Tilburg verbinding bevordert de logistieke hotspot regio van Nederland  de samenwerking op gebied van logistiek en handel.

Verder lezen

Innovatieagenda

Landbouw en Voedsel van start

De provincie Noord-Brabant heeft samen met REWIN West-Brabant, Brainport Development, AgriFood Capital en de BOM een samenwerkingsovereenkomst getekend over innovatie in de landbouw- en voedselsector. Doel van de innovatieagenda is het netwerk van innovatieve bedrijven die samen aan nieuwe innovaties voor Landbouw en Voedsel werken, te versterken.

Verder lezen

Studie

Brabant is het hart van de High Tech Systems & Materials sector

Meer dan 50% van de Nederlandse patenten is afkomstig uit Brabant. Hier werken zo’n 130.000 mensen bij meer dan 15.500 grote en kleine hightech bedrijven. Het komt vooral door het krachtige ecosysteem. Zo blijkt uit de zojuist verschenen studie ‘High Tech Systems & Materials Sector’ van de BOM.

Verder lezen

Raad van Commissarissen

Victor van der Chijs (Deltalinqs) nieuwe president-commissaris BOM

De algemene vergadering van BOM Holding B.V. (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) heeft Victor van der Chijs benoemd tot president-commissaris. Van der Chijs, ook voorzitter van ondernemersorganisatie Deltalinqs, treedt per 2 juni toe tot de Raad van Commissarissen.

Verder lezen

Reactie AWTI-advies

ROM’s leggen graag samen de lat hoger

In het rapport ‘Samen de lat hoog leggen’ adviseert de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) deze week over nog betere bundeling van krachten tussen rijk en regio voor meer innovatie. De ROM's zien dit rapport als een bevestiging van de ingeslagen weg van intensievere bovenregionale samenwerking.

Verder lezen

Podcast

Impactvol ondernemen in Brabant

Een podcast voor en door Brabantse ondernemers. In iedere aflevering geven we het woord aan een veelbelovend en innovatief bedrijf uit de BOM-portfolio. Welke kansen zien zij, tegen welke uitdagingen lopen ze aan, wat hebben zij nodig om sneller te kunnen groeien en hoe leveren zij een bijdrage aan de economie van vandaag en morgen?

Verder lezen

Resultaten ROM-Nederland 2020

Nederland bleef innoveren in 2020 dankzij ROM's

€ 400 miljoen kapitaalverstrekkingen aan ruim 1050 bedrijven, 683 innovatieprojecten met een omvang van € 177 miljoen en 157 internationale bedrijven met 5.374 arbeidsplaatsen en € 1,1 miljard aan uitgelokte investeringen. De gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) betekenden in 2020 veel voor het innovatieve bedrijfsleven van Nederland.

Verder lezen

MedTech sector in Brabant

In vijf opgaven de Brabantse MedTech sector versterken

BOM, Brainport Development en Rabobank trekken samen op in het vergroten van de innovatiekracht en het verdienvermogen van medische technologiebedrijven in Brabant.

Verder lezen

Management

Nieuwe manager ecosysteemontwikkeling

Chantal Dietvorst volgt met ingang van 1 juli Joep Brouwers op als manager ecosysteemontwikkeling.

Verder lezen

Toekomstig verdienvermogen van Brabant

Provincie Noord-Brabant en Rijk stellen 45 miljoen beschikbaar voor innovatief mkb

De provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken investeren €45 miljoen om het kapitaal van BOM te versterken. Met deze investering kan de BOM extra investeren het Brabantse mkb. Door de coronacrisis is het voor het (innovatief) mkb steeds lastiger om aan financiering te komen, terwijl de behoefte groot is.

Verder lezen

Imago- en medewerkeronderzoek

Werkbeleving en imago BOM wederom verbeterd

Eind 2020 voerde Motivaction namens de BOM een onderzoek uit onder medewerkers en relaties naar hun beeld van en de ervaring met de BOM. Uit de onderzoeken komt naar voren dat de BOM ten opzichte van 2016 flinke stappen heeft gezet op het gebied van werkbeleving en imago.

Verder lezen

Vitale zorgsystemen

Pilotfabriek brengt genezing chronische ziekten stap dichterbij   

Vandaag besloot het kabinet om het Groeifondsvoorstel van RegMed XB volledig te bekostigen. De maximaal 56 miljoen euro wordt gebruikt voor een pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde. RegMed XB is een samenwerking van onderzoeksinstellingen, overheden, provincies, gezondheidsfondsen en bedrijfsleven in Nederland en Vlaanderen om te komen tot therapieën voor chronische ziekten, op basis van stamcellen, mini-organen, weefsels en slimme (bio)materialen.

Verder lezen

High Tech meets Aerospace

“Brabant heeft belangrijke troeven bij de ontwikkeling van elektrisch vliegen“

Drie regionale luchthavens, waaronder Eindhoven Airport, hebben de handen ineengeslagen om elektrisch vliegen in Nederland snel mogelijk te maken. Naar verwachting worden de eerste elektrische passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland binnen vijf jaar uitgevoerd. De plannen zijn gebaseerd op onderzoek van M3 Consultancy, mogelijk gemaakt door de BOM en Brainport Development.

Verder lezen

Vestigingsklimaat

Buitenlandse bedrijven in afwachting van post-corona tijdperk

Ondanks corona is de belangstelling van buitenlandse bedrijven om zich te vestigen in Brabant ongekend groot. Brexit is daarvoor slechts één van de verklaringen. De groeiende belangstelling heeft vooral te maken met de trend dat steeds meer buitenlandse bedrijven vanwege risicospreiding (decentralisatie) overwegen om bestaande bedrijfsactiviteiten in Brabant te starten of uit te breiden.

Verder lezen

Podcast

Brabantse pioniers voor duurzamer voedsel

Video

De BOM in 90 seconden

Impact

Duurzame versterking van de Brabantse economie

De BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) bouwt samen met ondernemers aan een sterke, duurzame, toekomstbestendige Brabantse economie. We delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. Daarnaast stimuleren we innovatieve, buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen en helpen we Brabantse bedrijven met hun uitbreiding in het buitenland.

Verder lezen

Sustainable Development Goals

Impact

Onze ambities: meer economische groei, meer werkgelegenheid, oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en een stevige concurrentiepositie voor Brabant in de wereld. We rapporteren hierover aan de hand van de sustainable development goals (SDG's) van de VN. Nieuwsgierig?

Verder lezen