Interview

‘We zijn er eerder dan de rest van Nederland achter gekomen dat samenwerken loont’

Hoe staat Brabant ervoor? Innovation Origins vroeg het Brigit van Dijk-van de Reijt (directeur van BOM), Lianne van den Boogaard (directeur WTCE/e Brainport) en Bert-Jan Woertman (directeur Mikrocentrum).

Verder lezen

Convenant

BUas, provincie en gemeente investeren miljoenen om game-expertise te laten renderen in regio

Breda University of Applied Sciences (BUas), provincie Noord-Brabant en gemeente Breda investeren gezamenlijk ruim € 13,4 miljoen in gaming om de regio beter te laten profiteren van de aanwezige kennis en expertise op dit gebied. Dat is de strekking van het convenant Breda Game Hub dat vandaag werd ondertekend door verschillende Brabantse partijen, waaronder BOM.

Verder lezen

Samenwerking

Nieuwe samenwerking tussen de vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Brabant

Een historisch moment: AgriFood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant, REWIN en BOM tekenden vandaag een convenant waarin een intensievere samenwerking wordt gezocht aan de hand van een gezamenlijke Brabantse Agenda. Hiermee bekrachtigen zij wat er al even aan zat te komen: een gezamenlijke inzet voor een sterker en grenzeloos Brabant. De provincie Noord-Brabant was vandaag aanwezig bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de vijf ontwikkelingsmaatschappijen en ondersteunt het initiatief van harte.

Verder lezen

Innovatie

Defensie, EZK, Provincie Noord-Brabant, BOM en Brainport Development tekenen Intentieverklaring

Op donderdag 2 maart 2023 tekenen Christophe van der Maat (staatssecretaris van Defensie), Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant), Brigit van Dijk - van de Reijt van BOM en Paul van Nunen namens Brainport Development een intentieverklaring innovatie. Door intensievere en langjarige samenwerking wordt gekeken hoe de technologische kracht van het unieke ecosysteem in Zuid-Nederland kan worden benut voor innovatie van defensie.

Verder lezen

Innovatiecoalitie

Slimmer werken in de maakindustrie als oplossing voor personeelstekort

De hightech sector is een onmisbare schakel om innovatieve oplossingen te creëren voor maatschappelijke opgaven. De sector kampt echter met een groot tekort aan technisch personeel. De provincie Noord-Brabant, BOM en de regionale triple helixorganisaties gaan dit probleem te lijf. Dit doen ze met gerichte projecten om meer slimme technologieën toe te passen in bedrijfsprocessen waar geen personeel voor te vinden is.

Verder lezen

Hoogstaand bezoek

Vietnamese premier Phạm Minh Chính bezoekt BIC Eindhoven

Op zondag 11 december bracht premier Phạm Minh Chính van Vietnam in gezelschap van vijftien hoogwaardigheidsbekleders en de ambassadeurs van Vietnam en Nederland een officieel werkbezoek aan de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven.

Verder lezen

Crossroads Vlaanderen-Nederland

Innoveren in de grensregio, met bedrijven in de hoofdrol

Zuid-Nederland en Vlaanderen zijn op zichzelf al bijzonder innovatieve regio’s, maar kunnen nog meer bereiken met samenwerkingen over de landsgrenzen heen. Interreg Vlaanderen-Nederland zet hier volop op in met CrossRoads Vlaanderen-Nederland, het allereerste project dat binnen de nieuwe programmaperiode groen licht krijgt.

Verder lezen

Onderzoek

Onvoldoende marktvalidatie hindert NL startups om door te groeien

Recordinvesteringen van de afgelopen jaren laten zien dat er veel vertrouwen is in startups. Echter blijkt uit onderzoek op basis van data van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Gritd en andere partners dat de meeste startups niet doorgroeien. Hierdoor gaat veel potentieel verloren. Potentieel dat nodig is om de energie, zorg en voedsel transities mogelijk te maken.

Verder lezen

Convenant

Brabant met strategische investering voorop in nieuwe ontwikkelingen zonne-energie

Het ondertekenen van een convenant tussen de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en TNO, partner in Solliance, luidt een nieuwe fase in voor de toepassing van zonne-energie. Op de Brainport Industry Campus (BIC) in Eindhoven werkt TNO aan een nieuwe onderzoekslijn om innovatieve producten voor zonne-energie te ontwikkelen. Dit is deel van een strategie waarin ook perovskiet een belangrijke rol heeft.

Verder lezen

Dealroom.co

Regio Eindhoven een van de meest toonaangevende tech hubs ter wereld

Eindhoven staat op de zevende plaats als het gaat om de meest veelbelovende wereldwijde ‘science hubs’. Dat toont het nieuwe onderzoeksrapport van Dealroom.co. In het rapport worden 201 wereldwijde ecosystemen vergeleken. Regio Eindhoven scoort uitzonderlijk hoog in de vergelijking van groeibriljanten, dankzij aanwezigheid van hoogstaande wetenschap, universitair geschoold talent en patenten.

Verder lezen

Green Deal

Waalwijkse partijen investeren 750.000 euro om bedrijven en bedrijventerreinen te verduurzamen

Op 28 november ondertekenden acht partijen samen een nieuwe Green Deal. Het doel: de bedrijventerreinen in Waalwijk flink verduurzamen. De ondertekenaars committeren zich aan duidelijke doelstellingen. Zo moet de CO2-uitstoot omlaag, komen er meer zonnepanelen op grote bedrijfsdaken, worden bedrijventerreinen groener en komt er meer ruimte voor water.

Verder lezen

Ondernemersreis

IMTS Chicago

Van zondag 11 september t/m donderdag 15 september organiseerden de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), InnovationQuarter (IQ), Koninklijke Metaalunie en het Nederlands Consulaat Generaal (CG) in Chicago een ondernemersreis naar de IMTS (International Manufacturing Technology Show) in Chicago.

Verder lezen

Terugkijken

Het uur van Willem van der Leegte

VDL Groep. Een iconisch rood, wit, blauw logo dat symbool staat voor een doeltreffende operatie van ruim honderd maakbedrijven. Wat kunnen we leren van dit Eindhovense conglomeraat? Hoe belangrijk zijn innovatie en digitalisering voor VDL? Wat is de visie van het bedrijf op ketenlogistiek, geopolitiek, duurzaamheid en niet onbelangrijk talent? Een uur lang gaat Roelof Hemmen in een ‘zomergasten-achtige’ setting in gesprek met topman Willem van der Leegte.

Verder lezen

Whitepaper

Next level venture building

In Nederland zijn er – alleen al in de publieke sector – vele duizenden professionals actief in start-upbegeleiding. Alleen blijven Nederlandse start-ups achter op hun gelijken elders in de wereld en een duidelijke standaard structuur voor venture building is er niet.  Bij de BOM vonden we dat dat anders kon. En moest. Daarom ontwikkelden we het Venture Building Framework.

Verder lezen

Samenwerking

Meerjarige Brabantse Foodalliantie zet goed eten in Brabant op de kaart

Goed eten zit in het DNA van Brabant. Onze provincie heeft een rijke historie op het gebied van voedselproductie, voedselverwerking en gastronomie en een eigen regionale eetcultuur. Onze agrifoodsector is koploper op het gebied van innovatie en verduurzaming. De vrijetijdssector maakt die unieke kwaliteiten van Brabant als gastvrije foodregio voor een breed publiek toegankelijk.

Verder lezen

Campagne

BOM zet Klimaatneutrale Energieoplossingen in de schijnwerpers

Met klimaatneutrale energieoplossingen worden we in Brabant steeds minder afhankelijk van olie en gas. De BOM zet in op fossielvrij opgewekte elektriciteit en warmte, energiebesparing in gebouwen & productieprocessen en de ontwikkeling van nieuwe technieken die ons helpen in Brabant de CO2-uitstoot te verminderen en de energietransitie te versnellen. Van 10 tot 21 oktober zet de BOM 10 van deze activiteiten in de schijnwerpers.

Verder lezen

Roadmap

Provincie, BOM en Brainport Industries presenteren strategische roadmap voor het hightech toelevernetwerk

Tijdens het jaarcongres van Brainport Industries op de Brainport Industries Campus (BIC) werd de strategische roadmap voor het hightech toelevernetwerk gepresenteerd, die de afgelopen periode in opdracht van de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Brainport Industries is ontwikkeld.

Verder lezen

Investering

Provincie Noord-Brabant en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij investeren €12,5 miljoen in Lightyear

De provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) investeren in de verdere groei van het hightechbedrijf Lightyear. De fabrikant van auto’s met zonnedaken heeft vandaag een investeringsronde aangekondigd van €81 miljoen. De provincie investeert €7,5 miljoen, de BOM €5 miljoen.

Verder lezen

Onderzoek

NWO-subsidie voor onderzoek naar ecosystemen voor ondernemerschap

Onder aanvoering van prof. dr. Erik Stam van de Universiteit Utrecht gaat een consortium bestaande uit de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), de Haagse Hogeschool en het Rathenau Instituut-KNAW aan de slag met het project ‘Maatschappelijke Missies mogelijk maken met Ecosystemen voor Ondernemerschap’ (ESMEE).

Verder lezen

Landelijke evaluatie

Rijk, versterk positie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

De ROM’s zijn een cruciale speler in het innovatielandschap in Nederland, zo blijkt uit de landelijke evaluatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ROM’s werden beoordeeld op hun resultaten over de periode 2016-2020. Niet alleen slaagden de ROM’s er ruimschoots in de innovatie- en concurrentiekracht van hun regio te versterken, ze vervulden bovendien een cruciale rol bij het ontwikkelen van ecosystemen en het versnellen van maatschappelijke transities.

Verder lezen

Digitalisering

Nederlandse EDIH's versnellen digitalisering

Op het Smart Industry Jaarevent in Nieuwegein tekent minister van Economische Zaken Micky Adriaansens vandaag een samenwerkingsovereenkomst met vijf ‘hubs’. Met de oprichting van de vijf hubs is een investering van 30 miljoen euro gemoeid, dat door de Europese Commissie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een aantal provincies ter beschikking wordt gesteld. De komende drie jaar zullen ongeveer 3.500 bedrijven en 200.000 mensen worden ondersteund bij het toepassen van nieuwe digitale technologieën.

Verder lezen

Resultaten ROM Nederland 2021

ROM's motor achter maatschappelijke transities

Vanaf eind 2021 zijn de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) landelijk dekkend. Het afgelopen jaar waren de ROM’s betrokken bij 734 landelijke innovatieprojecten met een omvang van € 190 miljoen. Ook ondersteunden de ROM’s 223 buitenlandse bedrijven bij nieuwe vestigingen en uitbreidingen met 9.012 arbeidsplaatsen en € 2,1 miljard aan uitgelokte investeringen. De ROM’s zijn betrokken bij de helft van alle venture capital aanvragen in Nederland en zijn daarmee met afstand de meest actieve investeerders van Nederland.

Verder lezen

Blog

Is er echt een stroomst(r)op of luidt TenneT de noodklok met fictieve netcongestie?

Door het besluit van TenneT om in Brabant geen nieuwe bedrijven meer stroom te leveren of stroom van ze af te nemen, is de economische groei van onze provincie deze week tot stilstand gebracht. TenneT claimt dat het geen andere keuze heeft omdat het netwerk vol is. Maar: kan een andere analyse tot nieuwe inzichten leiden?

Verder lezen

DeepTechXL Fund

Unieke samenwerking techsector, regio Brabant en impact investeerders in ‘deep tech’ fonds van €100 miljoen

Met DeepTechXL Fund I krijgt Brabant een uniek nieuw fonds dat gaat investeren in veelbelovende, hoogtechnologische start-ups en scale-ups in Nederland. In het fonds investeren o.a. strategische partners en mede-initiators ASML, Philips, BOM en TNO, en voorts PME Pensioenfonds en Invest-NL. DeepTech XL Fund I streeft naar een fondsvermogen van minimaal €100 miljoen.

Verder lezen

Venture Building

Uniforme aanpak voor ontwikkeling startups in Brabant

Brabantse startups kunnen vanaf vandaag gebruik maken van het Startup Readiness Program (SRP). Het programma is een uniforme provinciale methodiek om startups consistent te laten groeien. De aanpak moet voorkomen dat startups vroegtijdig vastlopen, waardoor hun innovaties uiteindelijk niet op de markt komen. Het programma is uniek voor Nederland en krijgt inmiddels landelijk navolging. 

Verder lezen

Nationaal groeifonds

De welvaart van morgen begint in Brabant

Een investering van € 5 miljard en daarnaast een reservering van € 1,3 miljard voor in totaal 28 projecten moeten zorgen voor duurzame economische groei in Nederland. Een aanzienlijk deel van dat geld komt terecht in onze regio. De financiële impuls geldt als een erkenning van de Brabantse innovatiekracht die steeds belangrijker wordt voor de Nederlandse economie.

Verder lezen

Verslag

Terugblik kenniscafé AI in Brabant

BrabantKennis en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) organiseerden op 29 maart 2022 een kenniscafé over de maatschappelijke impact van AI voor bedrijven en beleidsmakers. Je leest er alles over in deze terugblik.

Verder lezen

Fonds

Deep Tech Fonds voor kennisintensieve start- en scale-ups

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Invest-NL lanceren samen het Deep Tech Fonds (DTF). Het DTF zal investeringen doen in kennisintensieve start- en scale-ups in sectoren als fotonica, quantumtechnologie, nanotech en high tech om de technologische kennis en internationale concurrentiepositie voor Nederland te versterken

Verder lezen

Onderzoek

BOM op vierde plaats actiefste investeerders NL

BOM staat op de vierde plaats in de top 10 van meest actieve investeerders. Als organisatie behoren we hiermee tot de absolute koplopers in het Nederlandse investeringslandschap.

Verder lezen

fDi: Noord-Brabant beste strategie aantrekken buitenlandse ondernemingen

Bovengemiddeld aantal landingen buitenlandse bedrijven luidt herstel post-corona tijdperk in

Het aantal landingen van buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant bevindt zich met 53 projecten iets boven het niveau van 2019. De provincie lijkt hiermee volledig hersteld van de dip in het corona-jaar 2020. Bedrijven zien Brabant als een strategische regio om hun keten verder te optimaliseren binnen de Europese de markt. De wijze waarop Brabant inhaakt op deze trend van decentralisatie was voor fDi onder meer reden de Strategy Award voor Mid-Sized regions toe te kennen.

Verder lezen

R&D

Noord-Brabant nog steeds koploper op het gebied van private R&D-uitgaven

Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2020 bijna 18,4 miljard euro uit aan research en development (R&D). Dit is een stijging van ruim een half miljard euro ten opzichte van 2019. Noord-Brabant is nog steeds koploper op het gebied van private R&D-uitgaven. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS.

Verder lezen

Rapport

Talent en innovatiekracht maken Brabantse IT- en datasector interessant voor de wereld

Niet alleen de bijna aangeboren wil om samen te werken en de bewezen innovatiekracht, maar ook een sterke keten aan opleidingsinstituten maakt de Brabantse IT- en datascience-sector tot een spelbepaler op het wereldtoneel. Zo blijkt uit een uitgebreide studie die de BOM liet uitvoeren.

Verder lezen

Cultuur

Brabantse samenwerking maakt de wereld mooier

Brabanders genieten van het leven. De zoete inval, de koffie staat klaar, de achterdeur open. Tegelijkertijd levert de provincie geniale en superslimme technologische uitvindingen op die de wereld over gaan. Dat lijken tegenstrijdigheden, maar zijn het niet. Immers: wie goed met elkaar kan opschieten, werkt beter samen, en wie goed kan samenwerken heeft goud in handen.

Verder lezen

Podcast

Eén op de vijf FD Gazellen komt uit Brabant; ontdek het geheim van deze economische krachtpatser

Eén op de vijf Gazellen komt inmiddels uit Noord-Brabant. De provincie laat zich steeds meer gelden als broedplaats voor snelgroeiende bedrijven. In deze aflevering van de FD Gazellen Podcast gaat Hella Hueck in gesprek met Miriam Dragstra van de BOM.

Verder lezen

ROM-Nederland en Invest International

50 miljoen voor internationalisering van startups en innovatief MKB

Om het verdienvermogen van het Nederlandse innovatieve bedrijfsleven in het buitenland te vergroten, bundelen Invest International en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen hun krachten. Invest International stelt tot 50 miljoen euro beschikbaar en maakt zo co-financiering met de ROM’s mogelijk.

Verder lezen

COL-eindrapport

€ 300 miljoen hield innovatieve bedrijfsleven overeind

Vandaag verscheen het eindrapport over COL voor innovatieve startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers uit te voeren. De ROM’s hebben 2.276 leningaanvragen beoordeeld met een totaal aangevraagd vermogen van € 840 miljoen. Daarvan werden 974 aanvragen goedgekeurd ter waarde van bijna € 300 mln. Inclusief de cofinanciering door bestaande aandeelhouders en derden werd er in totaal € 331 miljoen in het innovatieve bedrijfsleven geïnvesteerd.

Verder lezen

Manifest

Toenemende zorgen over Nederlands vestigingsklimaat

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat er in het hele land zorgen zijn over de verslechtering van het vestigingsklimaat. Meer dan 70 partijen hebben zich aangesloten bij een manifest dat onder meer door regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder de BOM, werd ondertekend.

Verder lezen

Venture building 

Start-up Development Report 2021: Inconsistente groei staat start-ups in de weg

95 procent van de Nederlandse start-ups groeit inconsistent. Daarmee ontwikkelen ze zich minder snel dan mogelijk is. Dat is één van de inzichten uit het Start-up Development Report 2021. 

Verder lezen

Internationalisering

Invest International: financiering van oplossingen voor mondiale uitdagingen

Vanaf vandaag is Invest International officieel ‘in business’. Invest International gaat als private onderneming in Nederland actieve ondernemingen ondersteunen bij het internationaal financieren van innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het realiseren van de Sustainable Development Goals.

Verder lezen

Podcast

Brabantse pioniers voor duurzamer voedsel

Impact

Duurzame versterking van de Brabantse economie

De BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) bouwt samen met ondernemers aan een sterke, duurzame, toekomstbestendige Brabantse economie. We delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. Daarnaast stimuleren we innovatieve, buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen en helpen we Brabantse bedrijven met hun uitbreiding in het buitenland.

Verder lezen

Sustainable Development Goals

Impact

Onze ambities: meer economische groei, meer werkgelegenheid, oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en een stevige concurrentiepositie voor Brabant in de wereld. We rapporteren hierover aan de hand van de sustainable development goals (SDG's) van de VN. Nieuwsgierig?

Verder lezen