Next Level Startup Ecosysteem Nederland

Nederland heeft een koploperspositie in Europa als het gaat om aantal startups. Echter, ondanks het stimulerende startupbeleid, het groeiend aanbod van startup-ondersteuning en de toegenomen investeringen in startups, daalt het aantal startups dat doorgroeit naar scale-ups. Redenen hiervoor zijn: startups groeien inconsistent, ondersteuning is te divers, versnipperd en korte termijn gericht. Tenslotte is het lerend vermogen van het ecosysteem laag. Omdat te weinig startups doorgroeien, gaat een fors economisch potentieel verloren en lopen we kansen voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen mis. Met dit initiatief doen de ROM’s een handreiking om het Nederlandse startup ecosysteem te professionaliseren. Niet alleen, maar juist samen met alle partners in het startup ecosysteem.

De afgelopen jaren zijn er succesvolle stappen gezet met het ontwikkelen van landelijke en bovenregionale data gedreven programma’s (generiek en thematisch) die startups succesvol naar de volgende levensfase brengen, zowel door de ROM’s als Invest-NL, Techleap, Gritd en overige private partners. Ook is er een belangrijke verbindende rol gespeeld in het opzetten van het gezamenlijke startup ecosysteem, bijvoorbeeld in het Noorden en in Noord-Brabant, waarbij dezelfde methodiek en ‘taal’ is gehanteerd. Op basis van deze successen doen de ROM’s een voorstel over hoe ze gezamenlijk met ketenpartners het Nederlandse startup ecosysteem naar een hoger niveau kunnen brengen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met verschillen in regionale ecosystemen (qua organisatie, structuur en afstemming). In dit visiedocument ligt de focus op de eerste levensfasen van startups waardoor zowel goed wordt aangesloten op valorisatie van kennis door kennisinstellingen en bedrijven, als op de doorontwikkeling richting scale-ups door onder meer Invest-NL, Techleap.nl en de markt.

Het doel is om gezamenlijk te werken aan een professioneler startup ecosysteem met een landelijk coherente, data gedreven programmering die consistent groeien en opschalen van startups stimuleert. Dit leidt tot meer succesvolle en sneller groeiende startups.

Lees voor meer informatie het visiedocument.

Deel deze pagina