Over dit jaarverslag

Met dit jaarverslag legt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) verantwoording af over de belangrijkste ontwikkelingen, activiteiten en prestaties in 2017.

Lees verder

Voorwoord raad van bestuur

De BOM heeft de afgelopen jaren de bakens verzet. In zowel onze organisatie als onze werkwijze hebben we de klantbehoefte centraal gesteld, waarvan in 2017 het effect voor de markt voelbaar is geworden.

Lees verder

Bericht Raad van Commissarissen

2017 was een belangrijk jaar voor de BOM en voor de Brabantse economie omdat hierin de aangepaste strategie - zoals vastgelegd in het meerjarenplan 2017-2020 - ten uitvoer is gebracht.

Lees verder

Onze stakeholders en materiële onderwerpen

Als regionale ontwikkelingsmaatschappij bouwt de BOM samen met partners aan een sterke, duurzame en toekomstbestendige economie.

Lees verder

Missie en strategie

2017 was het eerste uitvoeringsjaar van de aangepaste strategie van de BOM.

Lees verder

Waardeketen

Het waardecreatiemodel van de BOM geeft op compacte wijze inzicht in onze rol in, en invloed op het economisch systeem en laat zien hoe wij waarde willen creëren voor Brabant.

Lees verder

Managementaanpak

Binnen de kaders van het mjp worden ieder jaar de ambities, doelstellingen en KPI’s vastgesteld samen met beide opdrachtgevers.

Lees verder

Organisatieprofiel

In de loop van 2017 hebben we de inrichting van de organisatie van de BOM aangepast aan de beoogde meerjarige koers. We hebben gekozen voor een marktgerichte structuur waarbij zogenaamde businesscellen hun diensten verlenen aan drie klantsegmenten.

Lees verder

Algemene ontwikkelingen

De BOM begon in 2017 aan een nieuwe meerjarenperiode. In het meerjarenplan hebben we met onze aandeelhouders en subsidiënten afspraken gemaakt over onze doelstellingen en activiteiten voor de periode 2017-2020.

Lees verder