Rapportagegrondslagen en reikwijdte

In de verantwoording over het gevoerde beleid hanteren wij de rapportagecriteria van het Global Reporting Initiative  Sustainability Reporting Standards (GRI SRS). Dit zijn wereldwijd geaccepteerde richtlijnen voor het opstellen van (maatschappelijke) jaarverslagen. In bijlage 6 is de zogenaamde GRI Content Index opgenomen waarin wordt verduidelijkt op welke wijze de GRI disclosure-vereisten zijn verwerkt in ons jaarverslag. 

Voor de materiële onderwerpen zijn voor 2017 nieuwe definities en daarbij behorende KPI’s opgesteld (zie ook bijlage 1 - samenhangtabel). De meetmethoden van de bijbehorende KPI’s zijn eveneens geactualiseerd ten opzichte van de voorgaande mjp-periode.

De verslaggeving beslaat het gehele kalenderjaar 2017 en betreft BOM Holding en haar groepsmaatschappijen, met uitzondering van OLSP Holding B.V. Het BOM-jaarverslag 2017 wordt gepubliceerd op 24 mei 2018.

Controle

De afdeling Finance & Control is intern verantwoordelijk voor het verzamelen en valideren van de gerapporteerde financiële en niet-financiële gegevens. We hebben de niet-financiële data niet extern laten verifiëren. We presenteren de intern gevalideerde data met een beperkte mate van zekerheid. Dit komt doordat we met name rapporteren over onze eigen activiteiten, terwijl we voor enkele materiële aspecten ook afhankelijk zijn van aanvullende informatie van ketenpartners. Om deze reden zijn we niet in staat om de zekerheid van alle data te waarborgen. Voor de onderwerpen Maatschappelijke Impact en Werkgelegenheid rapporteren we ook gegevens van onze klanten. De maatschappelijke resultaten zijn niet meegenomen in de vaststelling van de beloning van directie en management. Vanaf 2017 rapporteren we via ons dashboard over de cumulatieve voortgang van onze meerjarige impact doelstellingen.