(4) Vorderingen

Klik op de balanspost Vorderingen om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(5) Effecten

Klik op de balanspost Effecten om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(6) Liquide middelen

Klik op de balanspost Liquide middelen om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(7) Groepsvermogen

Klik op de balanspost Groepsvermogen om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(8) Aandeel derden

Klik op de balanspost Aandeel derden om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(9) Voorzieningen

Klik op de balanspost Voorzieningen om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(10) Langlopende schulden

Klik op de balanspost Langlopende schulden om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(11) Kortlopende schulden

Klik op de balanspost Kortlopende schulden om de specificatie weer te geven.

Lees verder