Jaarverslag 2017

(4) Vorderingen

Klik op de balanspost Vorderingen om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(5) Effecten

Klik op de balanspost Effecten om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(6) Liquide middelen

Klik op de balanspost Liquide middelen om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(7) Groepsvermogen

Klik op de balanspost Groepsvermogen om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(8) Aandeel derden

Klik op de balanspost Aandeel derden om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(9) Voorzieningen

Klik op de balanspost Voorzieningen om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(10) Langlopende schulden

Klik op de balanspost Langlopende schulden om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(11) Kortlopende schulden

Klik op de balanspost Kortlopende schulden om de specificatie weer te geven.

Lees verder