31-12-2017

31-12-2016

 

   

Overige effecten

1.330.714

2.307.546

Overige effecten

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

2.307.546

4.426.303

Verkrijging

0

0

Waardeverandering gedurende boekjaar

-976.832

-2.118.757

Stand per 31 december

1.330.714

2.307.546

Betreft aandelen Aduro Biotech Inc. De aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde per 31 december 2017 (€ 691.971 waardedaling) waarbij rekening is gehouden met de dollarkoers per 31 december 2017 (€ 284.861 koersverlies).