SRS

Disclosure

Referentie Jaarverslag 2017

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2017

1. Organizational profile

102-1

Name of the organization

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

102-2

Activities, brands, products, and services

5.5 Organisatieprofiel - organisatiestructuur p.21
6.2 Ecosysteemontwikkeling - Hoe creëren wij waarde? p.28
6.3 BOM Brabant ventures - Hoe creëren wij waarde? p.32
6.4 BOM Foreign Investments - Hoe creëren wij waarde? p.37
6.5 BOM Renewable Energy - Hoe creëren wij waarde? p.41

102-3

Location of the organization's headquarters

Goirleseweg 15, 5026PB, Tilburg

102-4

Number of countries operating

5.5 Organisatieprofiel - Vestigingsplaats en afzetmarkt p.22

102-5

Nature of ownership and legal form

5.5 Organisatieprofiel - eigendomsstructuur p.21

102-6

Markets served

5.5 Organisatieprofiel - Vestigingsplaats en afzetmarkt p.22
6.4 BOM Foreign Investments p.37

102-7

Scale of the reporting organization

7. Organisatie en medewerkers p.45
13. Jaarrekening p.75

102-8

Information on employees and other workers

7. Organisatie en medewerkers p.45

102-9

Supply chain

5.3 Waardeketen p.18

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

Geen significante wijzigingen in 2017

102-11

Precautionary Principle or approach

10. Risicomanagement p.57
12. Maatschappelijke sturing en verantwoording p.68

102-12

External initiatives

4. Bericht Raad van Commissarissen - Corporate Governance Code p.10
12.1 Indirecte sturing p.69
12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

102-13

Memberships of associations

6.3 BOM Brabant Ventures p.32

2. Strategy

102-14

Statement from senior decision-maker

3. Voorwoord Raad van Bestuur p.5

3. Ethics and integrity

102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

11. Corporate Governance p.62
12.1 Indirecte sturing p.69

4. Governance

102-18

Governance structure

11. Corporate Governance p.62
12.1 Indirecte sturing p.69
12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

5. Stakeholder Engagement

102-40

List of stakeholder groups

5.1 Onze stakeholders en materiële onderwerpen p.12

102-41

Collective bargaining agreements

12.2 Directe sturing p.70

102-42

Identifying and selecting stakeholders

5.1 Onze stakeholders en materiële onderwerpen p.12

102-43

Approach to stakeholder engagement

5.1 Onze stakeholders en materiële onderwerpen p.12

102-44

Key topics and concerns raised

5.1 Onze stakeholders en materiële onderwerpen p.12

6. Reporting practice

102-45

Entities included in the consolidated financial statements

13. Jaarrekening p.75

102-46

Defining report content and topic Boundaries

12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

102-47

List of material topics

5.1 Onze stakeholders en materiële onderwerpen p.12

102-48

Restatements of information

12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

102-49

Changes in reporting

5.1 Onze stakeholders en materiële onderwerpen p.12
12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

102-50

Reporting period

12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

102-51

Date of most recent report

24 mei 2017

102-52

Reporting cycle

12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

102-53

Contact point for questions regarding the report

5.1 Onze stakeholders en materiële onderwerpen p.12

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

102-55

GRI content index

14.6 Bijlage 6 GRI SRS Content Index p.148

102-56

External assurance

11.0 Corporate Governance - Externe accountant p.66
12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

SRS

Disclosure

Reference

Topic Specific Standards

Financiering

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE 2017

201

Management approach disclosures

5.2 Missie en strategie p.16
5.5 Organisatieprofiel p.21
10. Risicomanagement p.57
12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

  

2. De BOM in cijfers p.4
5.2 Missie en strategie p.16
6. Operationele ontwikkelingen p.23
10. Risicomanagement p.57
11. Corporate Governance p.62
12. Maatschappelijke sturing en verantwoording p.68
13. Jaarrekening p.75

  

10. Risicomanagement - Financiële instrumenten en risico‚Äôs p.60

201-1

Direct economic value generated or distributed

2. BOM in cijfers p.4
13.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2017 p.78

Werkgelegenheid

GRI 203: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS 2017

203

Management approach disclosures

5.2 Missie en strategie p.16
12.1 Indirecte sturing p.69
12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

  

3. Voorwoord raad van bestuur p.5
5.3 Waardeketen p.18
6. Operationele ontwikkelingen p.23

  

10. Risicomanagement p.57

203-2

Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts

5.3 Waardeketen p.18
6. Operationele ontwikkelingen p.23
6.2 Ecosysteemontwikkeling p.28
6.3 BOM Brabant Venures p.32
6.4 BOM Foreign Investments p.37

Maatschappelijke impact

GRI 302: ENERGY 2017

302

Management approach disclosures

5.2 Missie en strategie p.16
12.1 Indirecte sturing p.69
12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

  

2. De BOM in cijfers p.4
6.2 Ecosysteemontwikkeling p.28
6.5 BOM Renewable Energy p.41
12. Maatschappelijke sturing en verantwoording p.68

  

10. Risicomanagement p.57
12.1 Indirecte sturing p.69

302-1

Energy consumption within the organization

12.2 Directe sturing p.70

302-4

Reduction of energy consumption

12.2 Directe sturing p.70

GRI 305: EMISSIONS 2017

305

Management approach disclosures

5.2 Missie en strategie p.16
12.1 Indirecte sturing p.69
12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

  

2. De BOM in cijfers p.4
6.2 Ecosysteemontwikkeling p.28
6.5 BOM Renewable Energy p.41
12. Maatschappelijke sturing en verantwoording p.68

  

10. Risicomanagement p.57
12.1 Indirecte sturing p.69

305-1

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)

12.2 Directe sturing p.70

Eigen indicator

Omschrijving van de maatschappelijke impact die de BOM genereert

5.3 Waardeketen p.18
6. Operationele ontwikkelingen p.23
6.5 BOM Renewable Energy p.41
12.1 Indirecte sturing p.69

Materiële onderwerpen volgens eigen indicatoren gerapporteerd

Samenwerking en kennisintensivering

103

Management approach disclosures

6.2 Ecosysteemontwikkeling p.28
6.3 BOM Brabant Ventures p.32
6.4 BOM Foreign Investments p.37
6.5 BOM Renewable Energy p.41
12.3 Verslaggevingscriteria, reikwijdte en controle p.74

  

2. De BOM in cijfers p.4
3. Voorwoord Raad van Bestuur p.5
5.2 Missie en strategie p.16
6. Operationele ontwikkelingen p.23
9. Algemene vooruitzichten p.54
11. Corporate Governance p.62
12. Maatschappelijke sturing en verantwoording p.68

  

5.2 Missie en strategie p.16
10. Risicomanagement p.57

Eigen indicator

Innovatieve samenwerkingsverbanden

6. Operationele ontwikkelingen p.23
6.1 Algemene ontwikkelingen p.24
6.2 Ecosysteemontwikkeling p.28

Portfoliomanagement

103

Management approach disclosures

2. De BOM in cijfers p.4
6.1 Algemene ontwikkelingen - Bedrijfslocaties p.27
6.2 Ecosysteemontwikkeling p.28
6.3 BOM Brabant Ventures p.32
6.4 BOM Foreign Investments p.37
6.5 BOM Renewable Energy p.41

  

10. Risicomanagement p.57

Eigen indicator

Omschrijving van ons portfoliomanagement

6.1 Algemene ontwikkelingen - Bedrijfslocaties p.27
6.2 Ecosysteemontwikkeling p.28
6.3 BOM Brabant Ventures p.32
6.4 BOM Foreign Investments p.37
6.5 BOM Renewable Energy p.41