Jaarverslag 2017

Algemene ontwikkelingen

De BOM begon in 2017 aan een nieuwe meerjarenperiode. In het meerjarenplan hebben we met onze aandeelhouders en subsidiënten afspraken gemaakt over onze doelstellingen en activiteiten voor de periode 2017-2020.

Lees verder
Jaarverslag 2017

Impulsprogramma's 2015-2017

In de periode 2015-2017 gaven we – parallel aan onze lopende economische en maatschappelijke opdracht – uitvoering aan enkele beleidsintensiveringen in opdracht van de provincie Noord-Brabant (‘impulsprojecten’).

Lees verder
Jaarverslag 2017

Bijzondere opdrachten uitvoeren

Behalve de dienstverlening aan Brabantse groeibedrijven, buitenlandse ondernemingen en duurzame energieprojecten, is de BOM ook beschikbaar om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt of aanvullende behoeften van onze

Lees verder
Jaarverslag 2017

Ecosysteemontwikkeling

Voor Ecosysteemontwikkeling betekent het nieuwe meerjarenplan vooral scherpere keuzes maken.

Lees verder
Jaarverslag 2017

BOM Brabant Ventures

2017 was voor BOM Brabant Ventures een intensief jaar met twee gezichten. De eerste jaarhelft stond in het teken van de integratie van onze investerings- en ontwikkelingsactiviteiten.

Lees verder
Jaarverslag 2017

BOM Foreign Investments

2017 was een goed jaar voor BOM Foreign Investments (FI). Nooit eerder begeleidden we in een jaar zoveel projecten. Deze stijging hangt vooral samen met de toegenomen interesse vanuit Azië.

Lees verder
Jaarverslag 2017

BOM Renewable Energy

In 2017 heeft BOM Renewable Energy opnieuw aangetoond een grote rol te kunnen spelen in de verwezenlijking van duurzame energieprojecten in Brabant. De lancering van onze nieuwe activiteit Develop to Invest was een succes.

Lees verder