Enabling growth

De BOM heeft de afgelopen jaren de bakens verzet. In zowel onze organisatie als onze werkwijze hebben we de klantbehoefte centraal gesteld, waarvan in 2017 het effect voor de markt voelbaar is geworden. Op basis van intensief contact met onze klanten ontwikkelen we samen met partners nieuwe diensten rondom kennis, kunde en kapitaal. Daarmee ondersteunen we bedrijven en duurzame energieprojecten nog gerichter bij hun groeiversnelling, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame versterking van de Brabantse economie.

Een goed voorbeeld van zo’n nieuwe dienst is ons investor readiness programma. Begin 2017 vroegen wij meer dan 500 jonge Brabantse mkb-bedrijven wat zij nodig hebben om verder te kunnen groeien. Daaruit bleek dat bijna alle bedrijven op zoek zijn naar kapitaal, maar dat slechts 3% investeringsrijp is. Tegelijkertijd heeft 30 tot 40% van de ondervraagde ondernemingen wel de potentie om aan de condities voor kapitaalverstrekking te voldoen. Kortom, hier is een wereld te winnen!

Vanuit die gedachte ontwikkelden we het investor readiness programma, een intensief curriculum dat jonge bedrijven in tien weken klaarstoomt voor een eerste financieringsronde. De pilot startte eind 2017 en inmiddels hebben de eerste vijf bedrijven het programma doorlopen. In totaal willen we in 2018 40 bedrijven op deze manier begeleiden. Daarnaast blijven we de behoefte naar andere diensten peilen. Zo lanceren we in 2018 een market readiness programma dat bedrijven ondersteunt bij het vinden van hun eerste betalende klanten.

Behalve de ontwikkeling van nieuwe diensten, hebben we ook organisatorische stappen gezet om beter te kunnen inspelen op de vragen en wensen van klanten. In 2017 begonnen we met zelforganiserende teams waarin meer ruimte bestaat voor teaminitiatief en ondernemerschap en waarin de talenten van onze medewerkers optimaal kunnen worden ingezet.

Start van BOM Brabant Ventures

De grootste organisatorische verandering is het samenvoegen van Business Development en Capital. Via BOM Brabant Ventures, dat hieruit is ontstaan, ondersteunen we innovatieve Brabantse mkb-bedrijven bij hun groeiversnelling. Vanuit een integrale ontwikkelings- en investeringsportefeuille kunnen we deze bedrijven gerichter ondersteunen – niet alleen met kapitaal, maar ook met kennis en contacten. We wisten in totaal 56 nieuwe bedrijven aan onze bedrijfsontwikkelingsportfolio toe te voegen. Nu de organisatie op stoom is gekomen, verwachten we in 2018 80 nieuwe bedrijven te kunnen verwelkomen.

Tegelijkertijd gaat de ontwikkeling van bedrijven in onze bestaande investeringsportfolio onverminderd door. Zo waren we getuige van successen bij portfoliobedrijven zoals Protix en Liteq, waarvan we in de paragraaf Brabant Ventures uitgebreider verslag doen.

Duurzame energie

In de ondersteuning van duurzame energieprojecten hebben we eveneens goed gekeken naar de knelpunten in de markt. Met Energiefonds Brabant, dat sinds 2017 opereert onder de naam BOM Renewable Energy, leveren we al vier jaar een actieve bijdrage aan de realisatie van duurzame energieprojecten. Tegelijkertijd merken we dat veel kansrijke initiatieven stranden bij goede bedoelingen. Via Develop to Invest zetten we daarom sinds oktober 2017 onze kennis en contacten rondom projectontwikkeling en -financiering in om projecten sneller investeringsrijp te maken. Inmiddels zijn we betrokken bij de ontwikkelingsfase van diverse kansrijke projecten. Daarmee hebben we een uitstekende uitgangspositie om de energietransitie in Brabant de komende jaren verder te versnellen.

Internationalisering

Ook voor BOM Foreign Investments (FI) wierp een vraaggerichte benadering vorig jaar haar vruchten af. FI wist de teruglopende investeringsbereidheid onder Amerikaanse bedrijven op te vangen door meer aandacht te besteden aan andere landen met groot potentieel. Hierdoor mocht Taiwan zich in 2017 voor het eerst de grootste investeerder in aantal projecten noemen.

Daarnaast zetten we belangrijke stappen in onze nieuwe opdracht rondom internationale handelsbevordering. We hebben China en Duitsland geïdentificeerd als meest kansrijke landen en organiseerden op basis daarvan de eerste missies. De komende jaren bouwen we hier samen met publieke en private partners op voort, zodat we Brabantse bedrijven zo goed mogelijk kunnen faciliteren bij hun internationale ambities.

Ecosysteemontwikkeling

We bedienen niet alleen klantsegmenten (BOM Brabant Ventures, BOM Renewable Energy en BOM Foreign Investments)[1], maar bouwen via Ecosysteemontwikkeling ook aan de economie van morgen. Een van de thema’s die bij veel ondernemingen hoog op de agenda staan, is Smart Data. Er liggen enorme groeikansen voor bedrijven die slim omgaan met de data die ze verzamelen. Vorig jaar raadpleegden we meer dan 600 bedrijven om inzicht te krijgen in hoe we ze hierin beter kunnen bijstaan. Een ander thema is Smart Industry. Na jarenlange inspanningen van de BOM en haar partners ging in januari 2018 het innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’ van start, waarmee een stevige basis is gelegd voor de verdere ontwikkeling van het Brabantse Smart Industry ecosysteem.

Eerste jaar mjp 2017-2020

2017 was het eerste jaar van ons nieuwe meerjarenplan (mjp) 2017-2020. Daarin staat onder andere dat we onze economische en maatschappelijke impact inzichtelijker willen maken. Vanaf eind 2017 kunnen bezoekers van onze website via een dashboard volgen hoe we presteren ten opzichte van onze belangrijkste doelen.

Het dashboard laat zien dat we goed op weg zijn, maar dat we nog genoeg werk te verzetten hebben. De komende jaren moeten we samen met onze partners de impact van ons werk verder vergroten. Daarvoor moeten we vervolgstappen zetten in onze transitie. Zo geven we klantfeedback in 2018 een permanente plek in onze organisatie en scherpen we de proposities voor de klantsegmenten aan, zodat klanten nog beter weten wat ze van ons kunnen verwachten.

35 jaar BOM

Uitdagen, mobiliseren en prikkelen: dat is onze rol als ontwikkelingsmaatschappij. En als ons werk erop zit, moeten we kunnen loslaten. Zo hebben we in 2017 afscheid genomen van Pivot Park. Vijf jaar geleden namen we samen met partners het initiatief om het voormalige MSD-terrein in Oss te ontwikkelen tot een bruisende lifesciencescommunity. Inmiddels biedt Pivot Park werk aan 500 FTE bij ruim 40 bedrijven, zoals de groeibriljanten Acerta en BioNovion, en ligt er een gezonde basis voor de verdere ontwikkeling en groei van dit succesvolle ecosysteem.

2018 is het jaar waarin de BOM 35 jaar bestaat. Hoewel we onder een ander gesternte leven dan in 1983, kunnen we niet anders dan concluderen dat de BOM nog altijd een vitale onderneming is met economische en maatschappelijke impact. Om een spilfunctie te kunnen blijven spelen in de economische ontwikkeling van Brabant, moeten we voortdurend kijken hoe wij vanuit onze kracht waarde kunnen toevoegen. We moeten luisteren, proactief handelen, ons kwetsbaar opstellen en altijd de verandering blijven opzoeken. Zo bouwen we - samen met onze klanten en partners – aan een sterk, duurzaam en toekomstbestendig Brabant dat slim inspeelt op de vele veranderingen in de wereld om ons heen.

Raad van bestuur van BOM Holding B.V.
Jan Pelle – algemeen directeur
Mike van Meurs – financieel en operationeel directeur

  • 1 In 2018 is hier het klantsegment BOM International Trade aan toegevoegd.