In maart 2018 hebben twee transacties plaatsgevonden in de portefeuille van Brabant Ventures. De aandelen van de participatie ULU B.V. zijn - na conversie van de lening - met een bescheiden verkoopopbrengst over gegaan naar een nieuwe eigenaar. Het betrof in een 2015 gedane investering waar ultimo 2017 niets op was voorzien. De verkoopopbrengst zal in 2018 worden verwerkt.

Eind maart heeft een herfinancieringsronde voor de participatie Innecs B.V. plaatsgevonden. Twee nieuwe financiers zijn toegetreden en de door de BOM verstrekte lening is geconverteerd in aandelen. Deze nieuwe situatie biedt vooralsnog geen extra inzichten om de opgenomen boekwaarde ultimo 2017 te herzien.