Jaarverslag 2017

(17) Materiële vaste activa

Klik op de balanspost Materiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(18) Financiële vaste activa

Klik op de balanspost Financiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(19) Vorderingen

Klik op de balanspost Vorderingen om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(20) Gestort en opgevraagd kapitaal

Klik op de balanspost Gestort en opgevraagd kapitaal om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(21) Agioreserve

Klik op de balanspost Agioreserve om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(22) Algemene reserve

Klik op de balanspost Algemene reserve om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(23) Voorzieningen

Klik op de balanspost Voorzieningen om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(24) Langlopende schulden

Klik op de balanspost Langlopende schulden om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(25) Kortlopende schulden

Klik op de balanspost Kortlopende schulkden om de specificatie weer te geven.

Lees verder