(17) Materiële vaste activa

Klik op de balanspost Materiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(18) Financiële vaste activa

Klik op de balanspost Financiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(19) Vorderingen

Klik op de balanspost Vorderingen om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(20) Gestort en opgevraagd kapitaal

Klik op de balanspost Gestort en opgevraagd kapitaal om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(21) Agioreserve

Klik op de balanspost Agioreserve om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(22) Algemene reserve

Klik op de balanspost Algemene reserve om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(23) Voorzieningen

Klik op de balanspost Voorzieningen om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(24) Langlopende schulden

Klik op de balanspost Langlopende schulden om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(25) Kortlopende schulden

Klik op de balanspost Kortlopende schulkden om de specificatie weer te geven.

Lees verder