Jaarverslag 2017

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Lees verder
Jaarverslag 2017

Grondslagen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(1) Immateriële vaste activa

Klik op de balanspost Immateriele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(2) Materiële vaste activa

Klik op de balanspost Materiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(3) Financiële vaste activa

Klik op de balanspost Financiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(4) Vorderingen

Klik op de balanspost Vorderingen om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(5) Effecten

Klik op de balanspost Effecten om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(6) Liquide middelen

Klik op de balanspost Liquide middelen om de specificatie weer te geven.

Lees verder