31-12-2017

31-12-2016

 

   

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

4.382.798

4.241.369

Machines en installaties

0

693.770

Andere vaste bedrijfsmiddelen

764.900

1.232.481

 

5.147.698

6.167.620

 

Bedrijfsgebouwen
en -terreinen

Machines en
installaties

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal
2017

 

     

Aanschafwaarde per 1 januari

5.037.179

965.107

1.636.991

7.639.277

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

-795.810

-271.337

-404.510

-1.471.657

Boekwaarde per 1 januari

4.241.369

693.770

1.232.481

6.167.620

     

Investeringen

302.304

0

112.844

415.148

Desinvesteringen

0

-965.107

-560.063

-1.525.170

Afschrijvingen

-160.875

-66.755

-298.229

-525.859

Afschrijving desinvesteringen

0

338.092

277.867

615.959

 

141.429

-693.770

-467.581

-1.019.922

     

Aanschafwaarde per 31 december

5.339.483

0

1.189.772

6.529.255

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

-956.685

0

-424.872

-1.381.557

Boekwaarde per 31 december

4.382.798

0

764.900

5.147.698

     

Afschrijvingspercentages

0

2,5%-10%

10%-50%

 

In de mutaties 2017 is een bedrag van € -1.033.582 opgenomen in verband met de vervreemding van OLSP (€ -1.525.170 desinvesteringen / € -124.371 afschrijvingen / € 615.959 afschrijving desinvesteringen).