(1) Immateriële vaste activa

Klik op de balanspost Immateriele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(2) Materiële vaste activa

Klik op de balanspost Materiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(3) Financiële vaste activa

Klik op de balanspost Financiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(4) Vorderingen

Klik op de balanspost Vorderingen om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(5) Effecten

Klik op de balanspost Effecten om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(6) Liquide middelen

Klik op de balanspost Liquide middelen om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(7) Groepsvermogen

Klik op de balanspost Groepsvermogen om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(8) Aandeel derden

Klik op de balanspost Aandeel derden om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(9) Voorzieningen

Klik op de balanspost Voorzieningen om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(10) Langlopende schulden

Klik op de balanspost Langlopende schulden om de specificatie weer te geven.

Lees verder