Jaarverslag 2017

(1) Immateriële vaste activa

Klik op de balanspost Immateriele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(2) Materiële vaste activa

Klik op de balanspost Materiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(3) Financiële vaste activa

Klik op de balanspost Financiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(4) Vorderingen

Klik op de balanspost Vorderingen om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(5) Effecten

Klik op de balanspost Effecten om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(6) Liquide middelen

Klik op de balanspost Liquide middelen om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(7) Groepsvermogen

Klik op de balanspost Groepsvermogen om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(8) Aandeel derden

Klik op de balanspost Aandeel derden om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(9) Voorzieningen

Klik op de balanspost Voorzieningen om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(10) Langlopende schulden

Klik op de balanspost Langlopende schulden om de specificatie weer te geven.

Lees verder