In de periode 2015-2017 gaven we – parallel aan onze lopende economische en maatschappelijke opdracht – uitvoering aan enkele beleidsintensiveringen in opdracht van de provincie Noord-Brabant (‘impulsprojecten’). In 2017 zijn deze meerjarige projecten nagenoeg allemaal inhoudelijk afgerond. Enkele initiatieven worden in 2018 gecontinueerd. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties per impulsprogramma.

Naam Impulsprogramma

Afgerond

Resultaat / opmerking

Doorloop 2018 (en verder)

Smart Industries / BIC

Ja

Implementatie innovatieprogramma t.b.v. BIC en uitwerken Smart Industry Hub

Wordt als ontwikkelthema bij BOM Ecosysteemontwikkeling verder opgepakt

Suikerverwaarding / sugar delta

Nee

Oplevering waardepropositie Sugar Delta en diverse pilotstudies / business cases

Geheel 2018: actualiseren waardepropositie / vernieuwde projectopzet en overdracht aan Biobased Delta

Aerospace & maintenance programma

Ja

Opzetten en implementeren Maintenance& Service programma 2020 met specifieke focus (militaire) luchtvaart

Wordt als ontwikkelthema bij BOM Ecosysteemontwikkeling verder opgepakt

Logistiek

Ja

Ondersteunend programma en netwerk voor Brabantse startups (70 geïdentificeerd) en versterking aanpak logistieke corridors.

Geen

Automotive

Ja

Implementeren innovatieprogramma van en met ANL-leden. Tevens bijdrage geleverd aan het nieuwe Innovatie Automotive Programma ( IAP ).

Geen

Lifetec cluster Brabant

Nee

Marktbewerkingsplan geïmplementeerd waarmee 14 bedrijven geacquireerd en gestart is met businessclustering. Tevens 16 samenwerkingstrajecten geïnitieerd op Pivot Park .

Q1 2018: focus op programma afronding en overdragen van activiteiten aan OLSP Holding

Internationalisering

Ja

Strategie en uitvoeringsprogramma voor internationale handelsbevordering uitgewerkt en 6 missies en 4 matchmaking events als pilot georganiseerd

Wordt als nieuw klantsegment bij BOM Trade opgepakt

Market Acces

Ja

Actualisering van de Brabantbrede acquisitiestrategie. Zowel het projectenportfolio BOM Foreign Investments (in Achilles) alsook het BOM-aandeel hierin door eigen acquisitie is structureel gegroeid.

Maakt deel uit van reguliere FI-strategie en current investor programma