(13) Lonen en salarissen, pensioenlasten en overige sociale lasten

Klik op de resultatenrekeningpost Lonen en salarissen om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(14) Afschrijving op materiële vaste activa

Klik op de resultatenrekeningpost Afschrijving op materiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(15) Overige bedrijfskosten

Klik op de resultatenrekeningpost Overige bedrijfskosten om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(16) Uitkomst der financiële baten en lasten

Klik op de resultatenrekeningpost Uitkomst der financiele baten en lasten om de specificatie weer te geven.

Lees verder