Materieel onderwerp

Definitie

KPI

Klantsegment

Doel
2017

Realisatie
2017

      

Financiering

Het zijn van een financieel solide organisatie en het verantwoordelijk investeren van de publieke middelen om op de lange termijn de Brabantse economie te blijven versterken.

Nieuwe directe investeringen

BV

19

13

 

Aantal vervolg-investeringen

BV

11

12

 

Aantal nieuwe Fund-to-Fund investeringen

BV

4

1

 

Aantal exits

BV

5

8

 

Aantal bedrijven die doorstromen naar volgende levensfase

BV

7

4

 

Gerealiseerde investeringen EFB

RE

6

8

 

Geïnvesteerd volume EFB (in € miljoen)

RE

9

3

 

Voldoen aan kostenafspraken met opdrachtgevers

BOM

<100%

93%

      

Werkgelegenheid

Het creëren van arbeidsplaatsen door het ondersteunen van en investeren in Brabantse bedrijven. Hierbij hoort ook de invloed op buitenlandse bedrijven en werkgelegenheid

Aantal directe arbeidsplaatsen

FI

1.000

1.138

 

Aantal gecreerde arbeidsplaatsen door portfoliobedrijven

BV

 

volgt in 2018

      

Maatschappelijke impact

Het werken aan de optimalisatie van onze maatschappelijke, economische en milieu impact door zowel directe als indirecte sturing.

Bedrijven in BO-portfolio die met product/dienst bijdrage leveren aan een maatschappelijke opgave

BV

60%

69%

 

Reductie CO2-uitstoot EFB (in Kton)

RE

144

53

 

Gerealiseerde omzetgroei door portfoliobedrijven

BV

 

volgt in 2018

      

Samenwerking

Het aangaan van samenwerkingen tussen grote bedrijven, het MKB en (kennis)instellingen om zo Brabant in staat te stellen om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te realiseren

Aantal projecten opgezet in ecosysteemontwikkeling met consortia van twee of meer betrokken partijen

ESO

10

10

 

Partijen bij elkaar gebracht in de nieuwe projecten gestart in 2017

ESO

50

78

      

Internationalisering

Versterking van de internationale mogelijkheden en ambities van het Brabantse MKB en de (economische) aantrekkingskracht van Brabant voor buitenlandse ondernemingen

Aantal buitenlandse bedrijven in Brabant gevestigd

FI

30

39

 

Geinvesteerd kapitaal door buitenlandse bedrijven (in € miljoen)

FI

100

135

 

Aantal handelsmissies (in- en uitgaand)

Trade

6 tot 8

8

 

Aantal informatiebijeenkomsten

Trade

3 tot 4

8

 

Aantal bedrijven dat deel heeft genomen aan missies

Trade

60

73

 

Aantal matchmaking-gesprekken

Trade

300

394

      

Kennis-intensivering

Om innovatie te bevorderen, dienen alle activiteiten zoveel mogelijk bij te dragen aan kennisgeneratie en -circulatie en de overdracht van ervaringskennis of ambachtelijke expertise

Percentage van de gevestigde FDI projecten met een R&D activiteit

FI

15%

26%

      

Technologische ontwikkelingen

Het inzetten op en investeren in de beschikbaarheid van technische infrastructuren en de ontwikkeling van technologieën en diensten die een antwoord bieden op maatschappelijke vraagstukken

Percentage projecten binnen topsectoren

FI

90%

85%