Binnen de kaders van het mjp worden ieder jaar de ambities, doelstellingen en KPI’s vastgesteld samen met beide opdrachtgevers. Gedurende het kalenderjaar monitoren we op kwartaalbasis de voortgang van de KPI’s en daarmee ook van de materiële onderwerpen zowel intern als met de toezichthouder en externe stakeholders (de provincie en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat). Daarbij gaan we na wat de voortgang op de financiële en niet-financiële resultaten is, welke maatregelen nodig zijn om eventueel bij te sturen en wat geleerd kan worden voor de toekomst. Zo brengen we leerervaringen, trends en ontwikkelingen in kaart waarmee zowel binnen het lopende kalenderjaar als voor volgende kalenderjaren eventuele beleidsaanpassingen kunnen worden voorbereid.

De business cellen en support cellen binnen de BOM (zie paragraaf 5.5) dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor de resultaten op alle materiële onderwerpen. Daarom geven we niet expliciet aan welke capaciteit van de BOM we inzetten per materieel onderwerp.