(26) Lonen en salarissen

Klik op de resultatenrekeningpost Lonen en salarissen om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(27) Afschrijving op materiële vaste activa

Klik op de resultatenrekeningpost Afschrijving op materiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(28) Overige bedrijfskosten

Klik op de resultatenrekeningpost Overige bedrijfskosten om de specificatie weer te geven.

Lees verder

(29) Resultaat deelnemingen

Klik op de resultatenrekeningpost Resultaat deelneming om de specificatie weer te geven.

Lees verder