Jaarverslag 2017

(26) Lonen en salarissen

Klik op de resultatenrekeningpost Lonen en salarissen om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(27) Afschrijving op materiële vaste activa

Klik op de resultatenrekeningpost Afschrijving op materiele vaste activa om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(28) Overige bedrijfskosten

Klik op de resultatenrekeningpost Overige bedrijfskosten om de specificatie weer te geven.

Lees verder
Jaarverslag 2017

(29) Resultaat deelnemingen

Klik op de resultatenrekeningpost Resultaat deelneming om de specificatie weer te geven.

Lees verder