Jaarverslag 2017

Onze stakeholders en materiële onderwerpen

Als regionale ontwikkelingsmaatschappij bouwt de BOM samen met partners aan een sterke, duurzame en toekomstbestendige economie.

Lees verder
Jaarverslag 2017

Missie en strategie

2017 was het eerste uitvoeringsjaar van de aangepaste strategie van de BOM.

Lees verder
Jaarverslag 2017

Waardeketen

Het waardecreatiemodel van de BOM geeft op compacte wijze inzicht in onze rol in, en invloed op het economisch systeem en laat zien hoe wij waarde willen creëren voor Brabant.

Lees verder
Jaarverslag 2017

Managementaanpak

Binnen de kaders van het mjp worden ieder jaar de ambities, doelstellingen en KPI’s vastgesteld samen met beide opdrachtgevers.

Lees verder
Jaarverslag 2017

Organisatieprofiel

In de loop van 2017 hebben we de inrichting van de organisatie van de BOM aangepast aan de beoogde meerjarige koers. We hebben gekozen voor een marktgerichte structuur waarbij zogenaamde businesscellen hun diensten verlenen aan drie klantsegmenten.

Lees verder