De wereld is volop in beweging. Of het nu gaat om digitalisering, verduurzaming of internationalisering, de ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. De kampioenen van morgen zijn de bedrijven die zich snel en flexibel kunnen aanpassen aan de snel veranderende economische, sociale en technologische realiteit. Tegelijkertijd lijkt de mondiale economische groei aan te houden. De provincie Noord-Brabant behoort met een verwachte groei van 3,2% in 2018 tot de voorhoede in Nederland[1]. Deze groei biedt volop kansen in zowel binnen- als buitenland. Voor bedrijven is het zaak om deze kansen tijdig te signaleren en te verzilveren.

Signaalfunctie beter organiseren

Deze dynamische context vraagt om een slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij die samen met partners werkt aan een veerkrachtig economisch systeem dat voortdurend innovatie uitlokt en groei bevordert. Een goed georganiseerde signaalfunctie is daarvoor van cruciaal belang. Dat betekent dat we onze kennis en contacten met bedrijven en kennisinstellingen moeten gebruiken om trends vroegtijdig te signaleren, kansen af te wegen en op basis daarvan een goede inschatting te maken van toekomstige ontwikkelingen.

Deze taak ligt niet alleen bij Ecosysteemontwikkeling want ook de andere klantsegmenten hebben voortdurend contact met ondernemingen en overige stakeholders. Door onze kennis en contacten te bundelen, kunnen we een gidsfunctie vervullen binnen het Brabantse innovatie-ecosysteem. Zo zijn we bijvoorbeeld beter in staat om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe economische programma voor Brabant, die in 2018 begint.

Impact inzichtelijk maken

In 2018 werken we verder aan onze ambitie om de impact van ons werk inzichtelijker te maken. Het dashboard, dat vanaf eind 2017 op onze website staat, laat zien hoe we presteren ten opzichte van onze belangrijkste ambities: het aantal bedrijven dat we ondersteunen, geïnvesteerd vermogen, nieuw gecreëerde werkgelegenheid en gerealiseerde CO2-reductie. In 2018 voegen we hier klanttevredenheid aan toe, en we blijven zoeken naar nieuwe indicatoren waarmee we onze impact voor Brabant nog beter kunnen meten.

Doorontwikkeling van de klantsegmenten

Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemingen de sleutel houden tot een sterke, duurzame en toekomstbestendige economie. Daarom hebben we er in onze nieuwe meerjarenstrategie voor gekozen om onze dienstverlening vooral te richten op Brabantse mkb-bedrijven, duurzame energieprojecten en buitenlandse ondernemingen (die zich willen vestigen) in Brabant. In 2018 komt daar een vierde klantsegment bij: International Trade, dat tot dusver deel uitmaakte van Foreign Investments. Samen met onze partners binnen Trade & Innovatie NL willen we via dit klantsegment ondersteuning bieden aan Brabantse bedrijven met internationale ambities, ook als ze niet in onze portfolio zitten.

Ook gaan we verder met de uitwerking van de proposities voor zowel de bestaande klantsegmenten als voor International Trade. Dit gaat bijdragen aan een duidelijkere profilering, zodat klanten beter begrijpen waarvoor ze bij de BOM terecht kunnen en op welke manier we de behoefte van de klant kunnen invullen. Hierop ontwikkelen we ook in 2018 nieuwe diensten zoals het market readiness programma (zie paragraaf 6.4), waarbij we zoveel mogelijk de aansluiting zoeken bij externe partners.

Zelforganiserende teams

In 2017 hebben we bewust gekozen voor een transitie naar een marktgerichte structuur (zie ook paragraaf 5.5). Onze cellenstructuur is geen statisch geheel. Het is een organisch systeem dat zich voortdurend aanpast aan veranderende omstandigheden en behoeften. De vraag uit de markt is altijd leidend, en op basis daarvan kunnen cellen zich delen zodat tijdelijke teams kunnen ontstaan met de juiste competenties voor de onderhavige opdracht.

Hierin passen ook de zelforganiserende teams; een manier van organiseren waar we eind 2017 mee zijn gestart om te implementeren. In 2018 geven we hier verdere invulling aan, zodat onze mensen in wisselende teams en vanuit een grotere autonomie hun speelveld beter kunnen bedienen. Zo helpen we bedrijven en duurzaamheidsprojecten sneller te groeien, zodat zij kunnen bijdragen aan de duurzame versterking van de Brabantse economie.