De BOM begon in 2017 aan een nieuwe meerjarenperiode. In het meerjarenplan hebben we met onze aandeelhouders en subsidiënten afspraken gemaakt over onze doelstellingen en activiteiten voor de periode 2017-2020. Hieronder zetten we onze prestaties in 2017 af tegen deze doelstellingen. Vanaf het jaarverslag 2018 rapporteren we op deze plek de cumulatieve resultaten in de meerjarenperiode, waarmee we inzichtelijk willen maken hoe we er tegen de achtergrond van de meerjarige doelstellingen voor staan.

Daarnaast doen we in deze paragraaf verslag van de prestaties van onze niet direct klant-gerelateerde activiteiten; in de rest van dit hoofdstuk gaan we juist dieper in op de operationele ontwikkelingen per klantsegment.

 

KPI

Doel
2017-2020

Doel
2017

Realisatie
2017

Foreign investments

    
 

Aantal projecten

120

30

39

 

Aantal directe arbeidsplaatsen

4.000

1.000

1.138

 

Geinvesteerd kapitaal door buitenlandse bedrijven (in € miljoen)

400

100

134,5

 

Percentage projecten binnen topsectoren

90%

90%

85%

 

Percentage van de gevestigde FDI projecten met een R&D activiteit

15%

15%

26%

Handelsbevordering (trade)

    
 

Aantal handelsmissies (in- en uitgaand)

24 tot 32

6 tot 8

8

 

Aantal informatiebijeenkomsten

12 tot 16

3 tot 4

8

 

Aantal bedrijven dat deel heeft genomen aan missies

240

60

73

 

Aantal matchmaking-gesprekken

1.200

300

394

Brabant ventures - business development

    
 

Aantal nieuwe bedrijven in BOM portfolio

400

80

56

 

Bedrijven in BO-portfolio die met product/dienst bijdrage leveren aan een maatschappelijke opgave

60%

60%

69%

Brabant ventures - investments

    
 

Nieuwe directe investeringen

n.v.t.

19

13

 

Aantal vervolg-investeringen

n.v.t.

11

12

 

Aantal nieuwe Fund-to-Fund investeringen

n.v.t.

4

1

 

Aantal exits

n.v.t.

5

8

 

Aantal bedrijven die doorstromen naar volgende levensfase

n.v.t.

7

4

Renewable energy

    
 

Gerealiseerde investeringen EFB

24

6

8

 

Geïnvesteerd volume EFB (in € miljoen)

36

9

3

 

Reductie CO2-uitstoot EFB (in Kton)

600

144

53

Ecosysteemontwikkeling

    
 

Nieuwe business ideeën die vanuit ESO in BOM-portfolio terecht komen

100

15

8

 

Aantal projecten opgezet in ecosysteemontwikkeling met consortia van twee of meer betrokken partijen

50

10

10

 

Partijen bij elkaar gebracht in de nieuwe projecten gestart in 2017

500

50

78