31-12-2017

31-12-2016

 

   

Andere deelnemingen

125.815

10.441

Overige effecten

69.367.672

55.875.226

 

69.493.487

55.885.667

Andere deelnemingen
 

31-12-2017

31-12-2016

 

   

Bright Move B.V.

6.000

6.000

BHB Investments Aviolanda B.V.

-

1

GEM Aviolanda Woensdrecht Beheer B.V.

-

4.440

Vastgoed Truck Parking Hazeldonk B.V.

119.815

0

 

125.815

10.441

Overige effecten
 

31-12-2017

31-12-2016

 

   

Participaties

55.595.495

46.124.098

Leningen u/g aan participaties

6.145.610

1.984.243

Leningen u/g

7.626.567

7.766.885

 

69.367.672

55.875.226

 

Overige effecten

 

Participaties

Leningen
u/g aan
participaties

Leningen u/g

Andere
deelnemingen

Totaal
31 december 2017

 

      

Aanschafwaarde per 1 januari 2017

78.449.741

6.013.899

11.016.113

28.440

95.508.193

Herrubricering

-60.353

2.256.852

-2.256.852

60.353

0

Gecorrigeerde aanschafwaarde per 1 januari 2017

78.389.388

8.270.751

8.759.261

88.793

95.508.193

      

Bij:

     

- nieuwe investeringen

2.514.413

549.530

1.874.000

0

4.937.943

- uitbreidingen

10.048.881

3.162.045

3.005.492

0

16.216.418

- conversies

301.773

0

0

0

301.773

- resultaat deelneming / participaties

54.875

0

0

59.463

114.338

- bijgeschreven rente

0

373.054

185.261

0

558.315

 

12.919.942

4.084.629

5.064.753

59.463

22.128.787

      

Af:

     

- desinvesteringen / aflossingen

-7.720.972

-1.279.796

-3.762.180

-18.001

-12.780.949

- conversies

0

-301.773

0

0

-301.773

- dekking fondskosten en participatie resultaten

0

0

0

0

0

- resultaat deelneming / participaties

-560.213

0

0

-4.440

-564.653

- liquidatie / faillisementen / afboekingen

-8.190.156

-866.194

-200.000

0

-9.256.350

 

-16.471.341

-2.447.763

-3.962.180

-22.441

-22.903.725

      

Aanschafwaarde per 31 december 2017

74.837.989

9.907.617

9.861.834

125.815

94.733.255

      

Voorzieningen per 1 januari 2017

-32.325.643

-4.029.656

-3.249.228

-17.999

-39.622.526

Herrubricering

 

-61.756

61.756

 

0

Gecorrigeerde voorzieningen per 1 januari 2017

-32.325.643

-4.091.412

-3.187.472

-17.999

-39.622.526

      

Af:

     

- desinvesteringen

2.489.743

534.614

1.257.542

17.999

4.174.769

- vrijval in verband met waardevermeerdering

6.369.572

1.358.105

282.280

0

8.009.957

- conversies

0

60.598

0

0

60.598

- liquidatie / faillisementen / afboekingen

8.190.156

0

0

0

8.315.285

 

17.049.471

1.953.317

1.539.822

17.999

20.560.609

      

Bij:

     

- dotatie in verband met waardevermindering

-3.905.724

-1.623.912

-587.617

0

-6.117.253

- conversies

-60.598

0

0

0

-60.598

 

-3.966.322

-1.623.912

-587.617

0

-6.177.851

      

Voorzieningen per 31 december 2017

-19.242.494

-3.762.007

-2.235.267

0

-25.239.768

      

Boekwaarde per 31 december 2017

55.595.495

6.145.610

7.626.567

125.815

69.493.487

Aandelenparticipaties

In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de BOM en haar deelnemingen gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de overeengekomen contractperiode.

Leningen u/g

De leningen zijn overwegend achtergesteld en ten dele converteerbaar in aandelen (op overeengekomen voorwaarden).