Hoe de BOM werkt aan een sterke, duurzame economie in Brabant!

Onze impact

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is een groeiversneller. We denken mee met vernieuwende ondernemers en oplossers van maatschappelijke vraagstukken. We helpen bij het realiseren van ambities, het betreden van nieuwe markten en de ontwikkeling van baanbrekende ideeën tot tastbare producten en diensten.

Samen werken we aan het verduurzamen en uitbouwen van onze ijzersterke concurrentiepositie. Want Brabant heeft alles in huis om te presteren op wereldniveau: economisch, technologisch en maatschappelijk.

Onze focus

Onze focus ligt op ondernemerschap. We stellen risicodragend kapitaal beschikbaar, mobiliseren onze netwerken en zorgen ervoor dat kennis optimaal wordt benut.

We werken samen met ondernemers die nieuwe ontwikkelingen omarmen en beseffen dat ze meer bereiken door samen te werken met andere pioniers in het Brabantse bedrijfsleven, onze kennisinstellingen en een stimulerende overheid.

Door bedrijvigheid aan te moedigen die inspeelt op de vierde industriële revolutie, bouwen we aan de economie van morgen. We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en voor het behoud van werkgelegenheid. We helpen Brabantse bedrijven die hun vleugels willen uitslaan in het buitenland én we stimuleren de ontwikkeling van duurzame energieprojecten.

Onze kracht

De BOM is een publieke onderneming die een brug slaat tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. We hebben geen commercieel belang. Onze onafhankelijke positie opent deuren die voor andere, commerciële partijen vaak gesloten blijven. Zo stimuleren we samenwerking en brengen we mensen en middelen bij elkaar.

Vaak voorziet de BOM in een kapitaalbehoefte: vanuit de fondsen die we beheren en de financiële mogelijkheden die zich vanuit ons netwerk aandienen. Met ons investor readiness programma bereiden we startups voor op hun financieringsaanvraag. Want de BOM aan boord, dat geeft vertrouwen. En dat is goed voor de verdere invulling van de kapitaalbehoefte en ontwikkeling van de onderneming.

Onze historie

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) werd in 1983, mede op aandringen van de vakbeweging, opgericht door de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken, nog altijd onze aandeelhouders. Het snel verslechterende economische klimaat in Brabant had dringend een nieuwe impuls nodig.

Inmiddels is het hoogzomer in de Brabantse economie. Met een maakindustrie op topniveau en een kenniseconomie van wereldklasse behoren we tot de snelst groeiende regio’s van Europa.

Onze uitdaging ligt niet meer bij de problemen van vandaag, maar bij de kansen van morgen.