Provincie geeft impuls aan lokale energie-initiatieven

De provincie Noord-Brabant verstrekt een subsidie aan stichting BODE Support, een onderdeel van het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie (BODE). Met deze subsidie helpt de stichting lokale energie-initiatieven bij het opzetten van projecten gericht op de opwek van hernieuwbare energie en de aanvraag van ontwikkelfinanciering hiervoor. De provincie geeft met deze driejarige subsidie een impuls aan de projectontwikkeling binnen energiecoöperaties. Dit past naadloos in de Energie Agenda 2019- 2030 van de provincie, waarin ondersteuning van projecten gericht op lokaal eigendom een speerpunt is.

BODE is een initiatief van de gezamenlijke Brabantse energiecoöperaties om elkaar te helpen bij het ontwikkelen van duurzame opwekprojecten en zo bij te dragen aan lokaal eigendom. Zowel door ondersteuning in de opstartfase via stichting BODE Support als door toegang te creëren tot kapitaal om de ontwikkeling financieel mogelijk te maken. Gedeputeerde Energie Jos van der Horst: “Eerder is gebleken dat het noodzakelijk is om lokale energiecoöperaties te helpen bij de meer technische en administratieve handelingen die komen kijken bij de ontwikkelfase van een opwekproject. Deze subsidie maakt dat mogelijk. Het helpt coöperaties om van idee naar realisatie te komen. Zo kunnen projecten door: een mooie stap om de betrokkenheid van Brabanders bij de energietransitie door lokaal eigendom te stimuleren, verder te verwezenlijken.”

De professionele ondersteuning van BODE Support richt zich op alle stappen die gezet moeten worden om te komen tot een vergunning voor een project. Bij een succesvol project draagt deze gedurende een aantal jaar een vergoeding per opgewekte megawattuur (MWh) af. Deze afdracht maakt het mogelijk weer andere coöperaties te ondersteunen. Met de subsidie verwacht BODE Support voldoende projecten te ondersteunen om na afloop van de subsidieperiode de activiteiten voort te zetten met de vergoeding vanuit de geslaagde projecten. Naar verwachting zijn in 2025 de eerste projecten in bedrijf. “Ik weet zeker dat we in Brabant de komende jaren diverse kansrijke projecten voorbij zien komen, waarin participatie van Brabanders een rol heeft en het draagvlak voor opwekprojecten toeneemt. Dat stemt natuurlijk positief. Het ontwikkelen, stimuleren en bundelen van nieuwe duurzame energievormen is enorm belangrijk voor de toekomst”, aldus Van der Horst.

Over BODE

Op basis van een door PS aangenomen motie is met energiecoöperaties gesproken over de ondersteuningsbehoefte van energiecoöperaties. Hierop volgde een update van het college met de aankondiging van het nieuwe Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie. BODE is een provinciebreed initiatief dat voor kennis, expertise en financiering wordt ondersteund door het Energiefonds Brabant (EFB). Het EFB wordt uitgevoerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). BODE is bedoeld voor projecten van lokale energiecoöperaties (eventueel in samenwerking met commerciële ontwikkelaars) op het gebied van hernieuwbare energie waarbij lokaal eigendom van ten minste 50% wordt nagestreefd. Momenteel zijn dit in de praktijk met name zon- en windprojecten. Het fonds verschaft ontwikkelfinanciering aan deze lokale coöperatieve initiatieven.

Van der Horst: “Energie is een eerste levensbehoefte voor alle Brabanders. Er is werk aan de winkel om dit voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te houden. Daarom werken we aan een toekomstbestendige en duurzame energievoorziening. Energiecoöperaties spelen een belangrijke rol in het bevorderen van deze duurzame voorziening. BODE draagt hier direct aan bij. Vanuit het Klimaatakkoord is de ambitie om te komen tot tenminste 50% lokaal eigendom bij grootschalige opwekprojecten. Lokale energiecoöperaties zijn een uitstekende manier om lokaal eigendom vorm te geven. We kijken reikhalzend uit naar de lokale initiatieven in hernieuwbare energie die vorm gaan krijgen.”

Kijk voor meer informatie over BODE op Brabant.nl/bode

Deel deze pagina