Duurzame voedselsystemen

Vanuit duurzame voedselsystemen zet BOM in op agritech, eiwittransitie en reststroomverwaarding. Er is in 2022 meer dan ooit momentum om stevige stappen te zetten in de verduurzaming en modernisering van de landbouw en voedselverwerking. Hoewel stikstof geen primair aandachtsgebied is van BOM, dragen onze activiteiten als precisielandbouw en eiwittransitie direct bij aan de verduurzaming van de landbouw. 

Om als innovatieve onderneming écht tot waardecreatie te komen en succesvol te zijn in bijvoorbeeld landbouwrobotica is diepgaande kennis nodig op het snijvlak van hightech, software, kunstmatige intelligentie en agronomie. Dat maakt samenwerking in het ecosysteem cruciaal. Zowel de agrofood als de hightech kennen een sterke basis in Brabant en de crossover biedt veel potentie. BOM verkent technologieën en markten, scout start-ups en is in de vroege fase betrokken bij hun ontwikkeling.

Agritech

Op akkers zijn robuuste systemen nodig die het hoofd bieden aan regen, wind en andere omgevingsfactoren. Niet per definitie een goede combinatie met de verfijndheid en fragiliteit van technologie. Binnen agroBOTS werken techneut en teler sámen aan toekomstbestendige teelt met behulp van data, AI en robotica. Steketee, onderdeel van de Duitse machinebouwer Lemken en gespecialiseerd in mechanische onkruidbestrijding, vestigt zich met begeleiding van BOM in Dinteloord dichter bij potentiële samenwerkingspartners. Steketee’s kennis en distributienetwerk is voor Brabant van belang, want het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen staat onder druk.

Eiwittransitie

De waardeketen van voedselproductie begint bij boeren en planten. BOM zet stevig in op versnelling in de eiwittransitie. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van en investeren in ondernemingen die technologie ontwikkelen om van plantaardige grondstoffen, zoals soja of suikerbiet, efficiënt hoogwaardige en smaakvolle levensmiddelen te maken. Ook hier geldt de combinatie van hoogtechnologische toepassingen en de agrarische sector als logisch gezien de sterktes van Brabant. Zo heeft de onderneming Redefine Meat, dat vernieuwende plantaardige alternatieven produceert, zich in Best gevestigd. De locatie fungeert als perfecte springplank naar de rest van Europa.

Podcast

Optimale inzet van grondstoffen

Naast dat we ons richten op de transitie naar meer groene grondstoffen richten we ons ook op de optimale benutting ervan door verspilling te voorkomen en reststromen te verwaarden. Een voorbeeld hiervan is onze investering in PeelPioneers. We hebben het ROM-voedselwaardeprogramma Business Innovation Program Food (BIPF) met behulp van de One Single Hub-subsidie doorontwikkeld en opgeschaald. Met dit programma begeleidt BOM ondernemers met een kansrijk idee naar een winstgevende business case. Met het voucherprogramma Stichting tegen Voedselverspilling ondersteunt BOM innovatieprojecten van bedrijven op dit gebied. BOM verenigde samen met PNB, REWIN, AFC en BPD onze inspanningen in de Innovatieagenda Landbouw & Voedsel.  

Vooruitblik 2023

Het landbouwsysteem is op de langere termijn onhoudbaar door de hoge milieudruk en de schaarse grondstoffen. Ook in 2023 zet BOM in op verdere verduurzaming van de landbouw. Enerzijds bouwen we voort op de reeds ingezette activiteiten. Ook zoekt BOM de logische verbreding. Zo loopt er een verkenning op het gebied van regeneratieve landbouw. Om die reden kijken we in 2023 naar de non-food toepassingen (plantbased), een crossover tussen biobased en energie. In 2023 pakken we dit onderwerp BOM-breed systematisch aan. We bekijken ‘duurzaamheid’ breder dan alleen CO2-emissie. Ook aspecten als biodiversiteit, lucht-, water- en bodemkwaliteit spelen een rol. In nieuwe projecten nemen we al die factoren mee in onze overwegingen.

Klantcase

VitalFluid: groeit als de gesmeerde bliksem

Klantcase

VitalFluid: groeit als de gesmeerde bliksem

Als de bliksem inslaat op water krijgt dat water tijdelijk een desinfecterende werking. Net als de regen die tijdens een onweersbui valt. De innovatieve Eindhovense start-up VitalFluid – gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven – bootst dat natuurprincipe na: het voedingsrijke en daarnaast bacteriedodende ‘groeiwater’ dat ontstaat is namelijk zéér geschikt als niet-chemische gewasbeschermer en mestvervanger. Dat maakt het een kansrijke bestrijder van de stikstofcrisis.

“Met deze financiering breiden wij onze R&D-activiteiten uit, bouwen we verder aan onze organisatie en kunnen we machines in de markt zetten. Het maakt me heel trots dat we met zo’n mooi team professionals van BOM en VDL een betekenisvolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van landbouw. We gaan er samen voor, dat geeft een enorme drive.”

Erik Hertel, CEO van VitalFluid

De technologie is perfect toepasbaar in de biologische (glas) tuinbouw. Naast een machine van VitalFluid heeft een tuinder alleen water, lucht en (groene) elektriciteit nodig voor een geoptimaliseerde oogst. Een andere potentierijke toepassing? Brandwondenbehandeling. Brandwonden verzorg je het liefst met alleen water; als dat water dankzij deze technologie bepaalde desinfecterende en verzorgende eigenschappen krijgt, dan zou dat een groot voordeel kunnen zijn voor wondgenezing. Dit wordt momenteel getest in een academisch ziekenhuis in India.

Na een periode van groei, ontving VitalFluid begin 2022 een financiële impuls van 2 miljoen euro van BOM en VDL Participaties, onderdeel van VDL Groep.