Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappij
 

31-12-2022

31-12-2021

 

   
   

Lening PNB

841.931

1.281.014

Lening BDFI

1.350.000

-

Lening BOM Bedrijfslocaties B.V.

750.000

750.000

 

2.941.931

2.031.014

22.1 Lening PNB

In 2022 is het verloop als volgt:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Saldo per 1 januari

1.281.015

1.536.943

Aflossingen

-516.190

-237.337

Dekking fondskosten

-78.396

-82.599

Dekking participatieresultaten

155.503

34.413

Rente

-

29.596

Saldo per 31 december

841.932

1.281.015

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 9.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld).

22.2 Lening BOM Bedrijfslocaties BV

In 2022 is het verloop als volgt:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Saldo per 1 januari

750.000

750.000

Verstrekkingen

-

 

Dekking fondskosten

-

 

Saldo per 31 december

750.000

750.000

Dit betreft een lening van Bedrijfslocaties met betrekking tot het project ROW.