31-12-2022

31-12-2021

 

   

Saldo per 1 januari

-619.061

143.675

Resultaat boekjaar

1.474.250

-762.736

Mutaties boekjaar

-

 

Stand per 31 december

855.189

-619.061