Kansrijke sleuteltechnologieën

Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van technologische innovatie in Brabant. We lopen voorop als het gaat om geïntegreerde fotonica, Artificial Intelligence en nanotech. Innovatie voedt de high tech industrie en is cruciaal voor de maakindustrie om naar een next level te komen. Het draagt bij aan de oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken en is daarom relevant voor alle thema’s van BOM.

Binnen het thema Kansrijke Sleuteltechnologieën onderscheiden we twee subthema’s: Future Emerging Technologies (FET) en Digitalisering in de Maak- en Onderhoudsindustrie (DIMO).

Future Emerging Technologies - vroege fase technologie

Geïntegreerde fotonica

Er zijn volop technologieën in ontwikkeling die in een later stadium een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Geïntegreerde fotonica is daar een mooi voorbeeld van; een technologie die gebruikmaakt van chips die werken op licht in plaats van elektriciteit.

De opslagcapaciteit van die chips is hoog, de energieconsumptie juist laag. BOM heeft daarin een aanzienlijke rol; we dragen bij met kennis en kapitaal en zoeken ook over de grens naar relevante spelers op dit vlak. In 2022 investeerden we in fotonicabedrijven: Aircision, EFFECT Photonics, inPhocal en SMART Photonics. In samenwerking met de High Tech Campus, Automotive Campus en Jakajima, is BOM trots dat wij Kyoto University (Japan) en Fraunhofer IMS (Duitsland) met hun vooruitstrevende LiDAR-technologie naar het Brabantse hightech-ecosysteem hebben weten te brengen. Deze fotonische technologie kan een belangrijke rol spelen in diverse sectoren waarin Brabant uitblinkt, zoals in smart mobility.

Advanced Manufacturing

De technologische industrie in Nederland staat voor grote uitdagingen zoals het leveren van kwaliteit, meegaan met de nieuwe ontwikkelingen, kleine productiereeksen betaalbaar houden, snelheid kunnen garanderen, in grote hoeveelheden kunnen leveren en duurzaam ondernemen. De Fabriek van de Toekomst maakt van deze advanced manufacturing-uitdagingen kansen. Vanuit de Brainport Industries Campus ontwikkelt BOM samen met Brainport Industries het innovatieprogramma dat streeft naar procesoptimalisatie binnen de hightech (maak)industrie. In 2022 zetten we twee projecten op (autonome fabriek en smart supply network) met in totaal 30 bedrijven en kennisinstellingen binnen het NEXTGEN HIGHTECH groeifondsprogramma.

Nanotechnologie en Artificial Intelligence

Binnen nanotechnologie houden we ons bezig met de nieuwste generatie batterijen. BOM investeert in start-ups (zoals SparkNano), is betrokken bij nieuwe consortia (onder andere Circular Battery Technology) en bood hulp bij de vestiging van de batterijfabriek van LeydenJar in Brabant. Op kunstmatige intelligentie (AI) waren we succesvol in het aantrekken van gerelateerde buitenlandse bedrijven (Spookfish, Emproof, Tavant), stimuleerden we -samen met de Brabantse partners- nieuwe bedrijvigheid via het Start-up Readiness Program Data/AI en brachten we bedrijven bij elkaar. Dat laatste resulteerde in de AI Community; een project dat we ontwikkelden samen met zo’n dertig AI ontwikkelende bedrijven, de provincie, Brainport Development en de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Hiermee willen we in 2023 van start gaan.

Vooruitblik 2023

Komend jaar blijven we ons concentreren op de Brabantse hightech-industrie met een vernieuwd innovatieprogramma en bij de ontwikkeling van BIC2. We voegen smart mobility als applicatiegebied toe, dit bundelt onze inzet op elektrisch vliegen, batterijen en Smart & Green Transport Delta. Tenslotte zetten we in op ICT & data als sector waartoe onder andere embedded software, creatieve technologie en bedrijfssoftware behoren. We brengen de sector in beeld, jagen bedrijvigheid aan en ondersteunen initiatieven van anderen op dit vlak, bijvoorbeeld op het gebied van gaming, zoals in 's-Hertogenbosch en Breda.

Podcast

Klantcase

TracXon – Van vervuilende naar duurzame elektronica

Klantcase

TracXon – Van vervuilende naar duurzame elektronica

De consumentenelektronica is wereldwijd een énorme industrie. En helaas ook een enorm vervuilende industrie. Smartphones, smartwatches, laptops; ze bevatten tot nu toe bijna allemaal componenten die niet of nauwelijks recyclebaar zijn. TracXon, een spin-off van TNO Holst Centre,
wil daar verandering in brengen.

De start-up etst elektronische schakelingen niet op printplaten, maar print ze met speciale inkt op ultradunne folie. Het voordeel is dat nagenoeg alle folies, inkten en andere materialen die ze gebruiken aan het einde van hun levensduur recyclebaar zijn. Door alleen het benodigde materiaal te printen is er geen verspilling van grondstoffen. De productie is ook nog eens energiezuinig en heeft een lage CO2-voetafdruk. Deze technologie is makkelijker te integreren in bestaande producten, en kan ook toegepast worden in automotive sector en de gezondheidszorg.

Het startkapitaal van TracXon is afkomstig van TNO, BOM, Innovation Industries en het Brabant Start-up Fonds. Daarmee helpen we TracXon in de eerste fase van bedrijfsontwikkeling, als opstap naar een succesvolle toekomst. In februari 2023 opende TracXon een nieuwe locatie in Eindhoven. Deze is in recordtempo – binnen drie maanden na sleuteloverdracht – ingericht met diverse unieke machines, waaronder een productielijn inclusief cleanroom. Businessmogelijkheden doen zich nu al voor. En in de productiefaciliteiten van TracXon worden op massaproductieschaal technologie en processen toegepast van TNO.


Digitalisering in de Maak- en Onderhoudsindustrie – adoptie van technologie

Digitale Fabriek

Ondanks verschillende trajecten gericht op data en digitalisering voor het MKB, worden de kansen nog onvoldoende benut. BOM nam het initiatief voor de European Digital Innovation Hub (EDIH) die in 2022 officieel is toegekend. De EDIH combineert eerder behaalde successen met de Smart Industry Hub Zuid en voegt daar nieuwe initiatieven, partners en ambities aan toe. Het streven is 1400 mkb-bedrijven in de maakindustrie in Zuid-Nederland de komende jaren de eerste stap op datavlak te laten zetten. Ook landelijk hebben we een voorname positie met de aanstelling van de programmamanager op het thema Smart Industry/EDIH binnen de ROM 3.0 pilot vanuit BOM. Hiermee rollen we best practices op het gebied van bedrijfsondersteuning landelijk uit om de kwaliteit ervan te verhogen.  

Daarnaast coördineert BOM een team van twaalf Brabantse datacoaches. Zij gaan – letterlijk – de baan op, om bedrijfsscans op datavolwassenheid af te nemen en ondernemers te enthousiasmeren over de kansen van toepassing van datatechnologie. De datacoaches zijn een initiatief van de provincie om bedrijven te ondersteunen en van advies op maat te voorzien. In 2022 startte we hiermee en het project loopt nog heel 2023 door. Nu al zijn meer dan 250 bedrijven bereikt.

Circulariteit in de maakindustrie

In 2022 hebben we uitvoering gegeven aan het activiteitenprogramma CESI-Brabant en hebben we het Circular Value Center gelanceerd in nauwe samenwerking met PNB. Met samenwerkingspartners begeleiden we maakbedrijven om de volgende stap te zetten op het gebied van circulariteit, op individuele basis en in groepen. Zo zijn we gestart met Circular Tech Voice, waar de circulaire uitdagingen Philips en Vanderlande worden gekoppeld aan de oplossingen van mkb en start-ups. 

Voortuitblik 2023

Nieuw is de uitvoering van een programma gericht op arbeidsproductiviteit, waartoe de provincie het initiatief nam. Hierin vervult robotica een belangrijke rol. BOM zorgt voor uitvoering, samen met de andere BROM’s. Ook geven we in 2023 de samenwerking met Defensie een nieuwe impuls. We initiëren nieuwe projecten waarbij systeembedrijven innovatieve oplossingen ontwikkelen voor complexe defensievraagstukken. Dit doet BOM ook in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om zo de strategische autonomie van Nederland te vergroten. Waar mogelijk verbinden we dit met programma’s zoals het European Defense Fund.

Klantcase

Hub, Smart Industry, hub!

Klantcase

Hub, Smart Industry, hub!

De Hub trok over de jaren ruim 4.200 bedrijven naar Smart Industry bijeenkomsten en hielp meer dan 800 bedrijven middels workshops en fieldlab-projecten. BOM zette onder andere een voucherregeling op en voerde deze samen met de Hub-partners uit. We hielpen hiermee direct circa vijftig bedrijven, individueel en op clusterniveau, aan experts die ze inzetten om de eigen praktijk te verslimmen. Eind 2022 loopt het Smart Industry Hub Zuid programma af. De succesvolle ondersteuningsactiviteiten voor de maakindustrie en het consortium gaat vanaf 2023 verder in de European Digital Innovation Hub (EDIH).

Als je op een gestructureerde manier met elkaar aan de slag gaat - leidt dat tot energie, enthousiasme, en veel concrete ideeën.

Esther Kersten, founder ImpactX

2022 is het laatste jaar van de Smart Industry Hub Zuid, die in 2018 startte. Dit is hét centrale aanspreekpunt voor ondernemers in de maakindustrie in Brabant, Zeeland en Limburg die goedkoper, duurzamer en efficiënter willen produceren en onderhoud plegen en daarvoor technologie willen inzetten, zoals robots, 3D-printen, Augmented/Virtual Reality, sensoren, data/digitalisering en Artificial Intelligence. De Smart Industry Hub Zuid was een initiatief van BOM, Brainport Development, Brainport Industries Coöperatie, LIOF, Midpoint Brabant, REWIN, Impuls Zeeland, FME, KVK, Koninklijke Metaalunie, TNO en werd ondersteund door de provincie en het Ministerie van EZK.