Gezonde toekomst

Vijf gezonde extra levensjaren voor iedereen. Dat is geen kleine ambitie. In 2022 richtten we ons op de doorontwikkeling in de medische technologie, life sciences en healthtech.

Medische technologie

Het aantal medtech-bedrijven in Brabant groeit. Dat is goed nieuws voor de zorg in Nederland en daarbuiten. In 2022 werkten we, samen met Brainport Development en de provincie Noord-Brabant, aan de uitwerking van de innovatiecoalitie Medtech. Het doel een sterker ecosysteem met snellere ontwikkeling en valorisatie van nieuwe therapieën, productietechnologie en diensten. Om het potentieel ook internationaal te verzilveren gingen we in april 2023 op handelsmissie naar Minnesota; een regio met veel overeenkomsten met Brabant (high complexity, high value, low volume). We maken connecties, verdiepen kennis en onderzoeken samenwerkingskansen. Maar we rollen ook, met op maat gemaakte soft-landingprogramma's, de rode loper uit voor (potentiële) buitenlandse co-investeerders en ondernemers met interesse in Brabant.

Life sciences

Met de helft van totale productiewaarde van de Nederlandse life sciences & health sector (zo’n tien miljard)[1] en aanzienlijke uitgaven aan R&D staat Brabant aan de top van life science sector in Nederland. Wij zijn verheugd met de groei van het aantal portfoliobedrijven. Met onze investering in InnoSIGN versnellen we precisiegeneeskunde en genetische diagnostiek. 

  • 1 https://www.bom.nl/actueel/studie-brabant-is-de-hotspot-van-life-sciences-health

Toonaangevende internationale spelers als MSD Biotech, Organon, Aspen API en Fujifilm kennen dezelfde uitdagingen, zoals talent en verduurzaming, en willen daar ook gezamenlijk in op trekken. BOM speelde daar proactief op in door een Brabants Pharmacluster te initiëren. De partijen wisselen kennis uit en werken aan breedgedragen duurzame oplossingen.

Podcast

Healthtech

BOM wil niet alleen nieuwe innovaties naar de markt brengen, maar ook ervoor zorgen dat het zorgsysteem ten goede verandert. Zo hebben we banden verstevigd met Duitsland (Baden-Württemberg) op het gebied van e-health; onmisbaar om de zorglast te verminderen waarbij tegelijkertijd de kwaliteit van leven voor patiënten groter wordt. Daarnaast hebben we projecten ontwikkeld op het gebied van preventieoplossingen. In 2023 willen we deze tot uitvoering gaan brengen.

Vooruitblik 2023

In 2023 blijven we doorbouwen en werken aan de versterking van de clusters. Daarnaast gaan we ook nieuwe uitdagingen aanpakken. We zien veel kansen op de crossover tussen food en health. Ook het voorkomen van zorg (preventie) zien we als noodzakelijk voor de houdbaarheid van het zorgsysteem.

Klantcase

Haermonics spoelt letterlijk zorgen weg

Klantcase

Haermonics spoelt letterlijk zorgen weg

In 2022 investeerde BOM in Haermonics. Het bedrijf werkt aan een nieuwe techniek voor wondspoeling en wonddrainage na (openhart)operaties. Deze techniek moet ervoor zorgen dat er tijdens (openhart)operaties minder complicaties optreden en patiënten sneller herstellen, omdat al het wondvocht en ontstekingsfactoren worden weggespoeld. Hierdoor verblijven patiënten korter op IC en zijn er minder bloedtransfusies nodig.

“BOM heeft haar inhoudelijke kennis van onze markt ingezet om de strategische plannen van Haermonics te verbeteren. Prettige samenwerking, gezamenlijke visie voor succes én de wil en capaciteit van BOM om ook in de uitvoering bij te dragen, maakt onze samenwerking in de praktijk een succes.”

Wouter Markus, CEO Haermonics

Met de nieuwe financiering kan Haermonics haar multicentre trial in Nederland afronden, het systeem CE-gemarkeerd krijgen en een internationale multicentre studie opstarten om ook in ziekenhuizen in het buitenland de effectiviteit van de methode aan te tonen.

De zorg heeft met stevige uitdagingen te maken, zoals de vergrijzing van de bevolking, stijgende zorgkosten en schaarste aan personeel. Uitdagingen kunnen verlicht, voorkomen of (deels) opgelost worden met de inzet van (technologische) innovatie. Wij zorgen dat veelbelovende start-ups de kans krijgen om (versneld) door te ontwikkelen, zodat we innovaties sneller naar de markt kunnen brengen.  Met als ultiem doel dat er sneller betere en betaalbare zorg wordt geleverd.