Verwachte gang van zaken

2023 zal op meerdere terreinen een jaar vol uitdagingen zijn. Enerzijds zal de ongewisse economische situatie de relevantie en daarmee werkzaamheden van BOM vergroten. Met lef en proactief handelen kan BOM innovatie en ondernemerschap aanjagen. Dit vereist een slagvaardige organisatie. Daarnaast richt BOM zich in het drukke en complexe speelveld nog meer op het afstemmen van de regionale agenda met de Brabantse ROM’s. Op landelijk gebied vindt samenwerking plaats met de landelijke ROM’s, binnen de NGF’s en met instellingen als Invest-NL en het bedrijfsleven. De unieke combinatie van de competenties ontwikkelen, investeren en internationaliseren kunnen, nu zij integraal worden ingezet, een nog grotere bijdrage leveren aan de transities. Daarvan kunnen we de economische en maatschappelijke impact nu ook zichtbaar maken.

Onderzoek en ontwikkeling

Om onze strategie waar nodig aan te passen aan externe omstandigheden investeren we als BOM gericht in onderzoek en ontwikkeling. Een mooi voorbeeld is de lopende groeifondsaanvraag venture building, waarmee we willen komen tot een gevalideerd en up-to-date start-up ecosysteem in Nederland.

Voor de derde tranche van het Nationaal Groeifonds is BOM verder betrokken bij de ontwikkeling van aanvragen op het gebied van onder andere elektrisch vliegen en batterijtechnologie. Daarnaast vraagt ook de uitvoering van goedgekeurde voorstellen uit de eerste twee tranches significante inzet; bijvoorbeeld RegMed XB, NXTGEN HIGHTECH en PhotonDelta.

Andere activiteiten zijn het Start-up Dashboard in samenwerking met Braventure, de materialiteits-analyse onder stakeholders, het medewerkertevredenheidsonderzoek en het imago-onderzoek.

Strategische ontwikkelingen

Op initiatief van BOM heeft de samenwerking tussen de Brabantse regionale ontwikkelingsmaatschappijen een impuls gekregen in de vorm van een gezamenlijke Brabantse agenda en een overeenkomst met Brainport Development. De steeds intensievere afstemming door de landelijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen kan in de toekomst leiden tot een nauwere samenwerking tussen rijk, regio en ROM's. De Fund2Fund strategie van de BOM leidt daarnaast tot mogelijk nieuwe participaties in toekomstige fondsen.