Bijlage 2 Stakeholderdialoog

De onderstaande tabel geeft inzicht in de vorm, doelstellingen en resultaten van de dialogen met onze belangrijkste stakeholdergroepen.

Lees verder

Bijlage 5 Biografieën raad van commissarissen

Victor van der Chijs beschikt over een breed palet aan bestuurlijke ervaring in zowel de private als publieke sector. Hij is onder meer voorzitter van Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor Haven en Industrie in Mainport Rotterdam.

Lees verder

Bijlage 6 Biografieën raad van bestuur

Brigit van Dijk - van de Reijt heeft meer dan 25 jaar bestuurlijke- en hands-on ervaring in innovatie, ondernemerschap en investeren in zowel de publieke als private sector.

Lees verder

Bijlage 7 Gebruikte begrippen en termen

AV Algemene Vergadering (van aandeelhouders) BD Business Development BIC Brainport Industrie Campus BIPF Business Innovation Program Food BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BROM's Brabantse regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Lees verder