Organisatie en medewerkers

2022 was het jaar waarbinnen de werkzaamheden van de BOM uitgevoerd moesten worden met een beperkter budget. Daarin lijkt BOM geslaagd. Er is ingezet op het behoud van het essentiële talent.

Organisatorisch zijn er een aantal wijzigingen geweest om effectiever en efficiënter werken te bevorderen. De afdeling Business & Data Support valt voortaan onder Business Insight & Control om de organisatie nog beter te kunnen ondersteunen. Het team Renewable Energy (RE) bestaat niet meer als separaat team. De developers van RE maken nu deel uit van Ecosysteemontwikkeling. De investment managers van RE zijn onderdeel geworden van het team van investment managers van Brabant Ventures.

Cultuur en gedrag

Hybride werken is onderdeel geworden van de cultuur in 2022, waarbij de mogelijkheid om thuis te werken een goede aanvulling is voor de werk-privé-balans. De technische infrastructuur is hierop aangepast, zodat het werk plaat onafhankelijk kan worden verricht. In de loop van 2022 zijn er steeds meer mensen weer op kantoor gaan werken, wat goed is voor de samenwerking. Hiertoe zijn ook meerdere sociale activiteiten georganiseerd, waaronder kwartaalbijeenkomsten en gezamenlijke lunches. Tevens is een tafeltennistafel op het terrein geplaatst waar spontaan een competitie tot leven kwam.

BOM beschikt over een klokkenluidersregeling. Daarnaast kent de organisatie sinds 2012 een externe vertrouwenspersoon bij wie medewerkers in een veilige omgeving persoonlijke en/of functionele bezwaren bespreekbaar kunnen maken.

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is in 2022 een nieuwe vertrouwenspersoon aangetreden. In het licht van de ontwikkelingen rond #MeToo vonden informatieve gesprekken tussen OR, directie en de vertrouwenspersoon plaats. Volgens het jaarbericht is er in 2022 geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon over klachten van grensoverschrijdend gedrag of meldingen over integriteitkwesties.

Personele bezetting

In 2022 hebben 11 medewerkers de BOM verlaten en zijn er 13 nieuwe medewerkers bijgekomen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een flexibele schil van zzp-ers. Ook heeft de BOM plaats geboden aan vijf stagiaires in 2022. Dit is in lijn met andere jaren. Het vrijwillige verloop voor 2022 is 7% wat laag is in de huidige arbeidsmarkt.

Om nieuw talent aan te trekken is de employer branding vernieuwd en gestart met een referral program. Het traineeprogramma - opgezet in samenwerking met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen - moet toekomstige investmentmanagers opleiden. De eerste editie van dit traineeprogramma start in maart 2023.

Hoewel ook BOM last heeft van de krapte op de arbeidsmarkt, slagen we er als organisatie toch in de bezetting over het algemeen op het gewenste peil te houden. Het ziekteverzuim was 3,2% in 2022.

Diversiteit

De BOM wil graag een inclusieve organisatie zijn en verwelkomt daarom diversiteit in de organisatie. We streven onder meer naar een evenwichtige man/vrouw verdeling. Binnen de BOM was de verhouding man/vrouw over 2022 45/38. Binnen de directie 0/2. Binnen de RvC 2/3.

Kandidaten die qua netwerk, ideeën of achtergrond een verrijkende aanvulling voor de organisatie zijn, zijn meer dan welkom.

Marketing en distributie

Imago is een van de meest waardevolle assets van BOM. Een heldere positionering en bijbehorende profilering is van belang om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen van doelgroep en daarmee bij te dragen aan het realiseren van onze doelstellingen.

Interne beheersing

In 2022 verbeterden we het waarderingsproces van participaties en investeringen. In dit proces stelden we de inhoudelijke rol van de investmentmanager centraal. Een goede participatiewaardering heeft oog voor toekomstige ontwikkelingen, kansen en risico's van hoog en laag niveau. In 2022 voegden we een extra stap toe aan het proces, om de uitkomsten verder te verfijnen: het toetsen van de waardering en besturen van het proces door business control en support. Inzichten worden vastgelegd in een waarderingsrapportage die worden beoordeeld door management en directie.

In 2022 gingen we door met het vergroten van de effectiviteit van onze organisatie. Hiermee willen we de slagvaardigheid en wendbaarheid van BOM bevorderen. Hoewel onze kerncompetenties (ontwikkelen, investeren en internationaliseren) leidend blijven in ons organisatiemodel, wordt onderling actief samengewerkt tussen de themateams: Duurzame Voedselsystemen, Gezonde Toekomst, Klimaatneutrale Energieoplossingen en Kansrijke Sleuteltechnologieën.

Informatiebeheersing intern- en extern

De informatie-uitwisseling met bedrijven die een Corona-OverbrugginsLening (COL) hebben, is geprofessionaliseerd. In plaats van mailverkeer, kunnen deze bedrijven gebruik maken van een beveiligd uploadportaal, waarbij de data in de SharePoint omgeving van BOM wordt opgeslagen. De informatie wordt vervolgens gebruikt voor rapportage doeleinden en service berichten naar de ondernemer. BOM heeft als doelstelling om de informatie-uitwisseling te gebruiken bij andere toepassingen.

BOM website is gekoppeld aan CRM waardoor investeringsaanvragen, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, downloads, etcetera voortaan direct in CRM zichtbaar zijn. Hierdoor is het CRM een single source of truth voor afstemming met stakeholders en potentiële nieuwe portfoliobedrijven.

De digitale nieuwsbrieven van de BOM worden voortaan verstuurd middels applicatie Spotler conform de gewenste AVG-richtlijnen.

De beveiliging tegen cyber risico's heeft een hoge prioriteit bij de BOM. Middels extern onderzoek is vastgesteld dat de BOM geen majeure risico's in de huidige omgeving heeft. Er zijn diverse ontwikkelingen gaande om de omgeving nog veiliger te krijgen.

Op gebruikersniveau is voor BOM-medewerkers Windows Hello geïmplementeerd als extra beveiligingslaag binnen de reeds bestaande Multi Factor Authenticatie (MFA). Ook voor gast-gebruikers van de BOM omgeving is MFA geïntroduceerd.
Het Trusted Devices beleid is uitgewerkt en zal in 2023 worden geïmplementeerd. Hiermee bereiken we een optimalere beveiliging van de BOM-omgeving.

Digitalisering en dataficering

Na de eerdere digitale verhuizing van de backoffice (Finance en Control) en frontoffice (CRM) naar het Microsoft Dynamics-platform, vond in 2022 het sluitstuk van het CRM-drieluik plaats: de migratie van applicatie Investran naar het Microsoft Dynamics-platform. Dit conform de roadmap ‘Digitale BOM’ uit 2019. Dit betekent dat voor het raadplegen en gebruiken van deze data, voortaan een interne databron beschikbaar is. Daarnaast is er een datawarehouse gecreëerd van waaruit diverse standaardrapportages beschikbaar worden gesteld aan de organisatie. Het fundament om te gaan bouwen aan ‘een datagedreven BOM’ is hiermee gelegd.