31-12-2022

31-12-2021

 

   

Saldo per 1 januari

51.554.622

32.508.879

Overige mutaties

-

19.045.743

Stand per 31 december

51.554.622

51.554.622

De inbreng van de aandelen van BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Business Development & Foreign Investments B.V. in 2013, alsmede BOM Capital I (aandeel provincie Noord-Brabant) in BOM Holding B.V. is als een agiostorting aangemerkt.