Blog: 5 redenen om als burger niet te investeren in wind- of zonneparken

Overal in Brabant werken energiecoöperaties, ambtenaren en bestuurders aan de uitvoering van het klimaatakkoord. Dat akkoord biedt veel ruimte voor participatie van burgers. En daar is ook veel belangstelling voor. Maar als je als burger wilt participeren in een energieproject, hoef je er nog niet in te investeren, betoogt Harmen de Kool. Het is zelfs beter om dat niet te doen!

1. Investeren in wind- en zonneparken is niet zonder risico

De energiemarkt is volop in beweging. Zowel aan de aanbod als aan de vraagkant vinden grote verschuivingen plaats. Die verschuivingen zijn van invloed op het rendement van de investering. Het komt nu al voor dat zon- en windprojecten moeten betalen om energie te mogen leveren. Een groot deel van het rendement komt bovendien pas beschikbaar na 15 jaar, als de banken zijn terugbetaald. En wie weet wat dan de energieprijs is?

2. Je zit er heel lang aan vast

De aandelen of obligaties van een lokaal energieproject zijn nauwelijks verhandelbaar. Daardoor vindt geen goede prijsvorming plaats. Het geld dat je erin hebt gestopt, kun je er niet meer uithalen als je het nodig hebt voor wat anders.

3. Je kunt beter investeren in verduurzaming van woningen

Energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Investeren in de isolatie en verduurzaming van gezinswoningen is vaak financieel aantrekkelijker dan investeren in wind- of zonneparken. Het zorgt ook voor meer, toekomstbestendig wooncomfort.

4. Inclusiviteit: niet iedereen kan profiteren

De opbrengst van de energietransitie zou voor alle Brabanders moeten zijn. Niet alleen voor Brabanders die het geld hebben om te investeren in een energieproject.

5. Investering door burgers leidt tot hogere kosten.

Particulieren investeren bij voorkeur in herkenbare projecten, dicht bij huis. Dat leidt tot versnippering en hogere stichtingskosten. Door grotere projecten te ontwikkelen en kleinere projecten te bundelen, worden de stichtingskosten lager en kan beter rekening gehouden kan worden met de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet. Ook dat zorgt voor een besparing van de maatschappelijke kosten.

Participeren zonder investeren

Betekent dit dat burgers niet bij de ontwikkeling van wind of zonneparken betrokken moeten worden? Zeer zeker wel! Maatschappelijk draagvlak is een voorwaarde voor een geslaagde energietransitie. Daarom is het belangrijk dat een deel van de opbrengst direct terecht komt bij de burgers. Gelukkig kan dat ook zonder dat ze er eerst geld in stoppen.

Door kleine projecten te bundelen en na realisatie te verkopen aan professionele beleggers, kan winst die in de toekomst wordt verwacht, nu al verzilverd worden. Zo versnelt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij de energietransitie niet alleen door nieuwe projecten te realiseren, maar ook door de winst die we maken bij de verkoop van een gerealiseerd project beschikbaar te maken voor de verduurzaming van de woningen van alle Brabanders.

Meer weten?