“Marktwerking en publieke stimulans zorgen voor toekomstgerichte innovatie en ondernemerschap”

BOM houdt vizier op de toekomst en investeert vier keer meer dan in voorgaande jaren

Jaarbericht | 2020 werd overheerst door corona. Het jaar legde bloot in wat voor een vluchtige, onzekere en complexe maatschappij we leven. Tegelijkertijd toonden de afgelopen twaalf maanden hoe we ons als samenleving weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Met het oog op de toekomst en ondanks corona investeerde de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) bijna vier keer meer dan in voorgaande jaren en breidde ze haar dienstverlening en netwerk verder uit.

In januari startte Brigit van Dijk – Van de Reijt als algemeen directeur van de BOM. In dit jaarbericht blikt ze terug op een boeiend jaar en kijkt ze vooruit naar de kansen die voor ons liggen. Een jaar dat begon met een kennismakingsronde langs Brabantse ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en andere partners. Online. ‘Symbolisch’ in de ogen van Van Dijk - Van de Reijt. “In een paar weken maakte Nederland een unieke digitale omwenteling door. Illustratief voor maatschappelijke veerkracht en inventiviteit en tegelijkertijd een perfecte basis voor verdere tech-gedreven innovaties.”

Economische dynamiek

“Ondanks Corona blijft de economische dynamiek in veel sectoren groot. Bijna 90% procent van de (buitenlandse) bedrijven in Brabant verwacht de komende 2 tot 3 jaar groei[1]. Topondernemingen als Salvia BioElectronics, PeelPioneers en SMART Photonics illustreren de veerkracht en potentie van onze regio”, aldus Van Dijk-Van de Reijt. “Als BOM zoeken we voortdurend naar oplossingen die passen bij verandering. Ondernemend en inventief, zoals je mag verwachten van een ontwikkelingsmaatschappij.” Zo was de BOM in maart de initiatiefnemer van het landelijk uitgerolde Corona Rebuild Program dat ondernemers helpt hun business model aan te passen op de veranderde markt. Een maand later gevolgd door de Corona-OverbruggingsLening (COL) – uitgevoerd door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en Techleap.nl - om innovatieve start-ups financieel door de coronacrisis heen te helpen. Ondank economische tegenwind was het volgens Van Dijk – Van de Reijt een recordjaar voor de BOM. “We investeerden bijna vier keer meer dan in 2019. We zorgden voor nieuwe diensten, aanvullende middelen en online varianten op bestaande programma’s en buitenlandmissies. Ook smeedden we nieuwe banden binnen de coalitie Brainport AI Hub, het platform regionale ontwikkelingsmaatschappijen Nederland en werkten we nauw samen met campussen en bijvoorbeeld de TU/e .”

Aanpassingsvermogen

In haar gloednieuwe meerjarenprogramma trekt de BOM de lijn door van aanjager van duurzame innovatie. Ze richt zich nadrukkelijk op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Meebouwen aan de verduurzaming van energie, goede en gezonde voeding, betaalbare zorg en de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Door te ontwikkelen, te investeren en te internationaliseren en samen met het bedrijfsleven en ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden bij te dragen aan een duurzame Brabantse economie. “De rol van de overheid is in de huidige crisis evident gebleken bij herstel en het bestendigen van duurzame groei. Marktwerking en publieke stimulans inzetten voor innovatie en ondernemerschap. Op dit snijvlak zijn we van meerwaarde. Juist nu moeten we de krachten bundelen en doorpakken.  We zoeken naar oplossingen, gaan nieuwe banden aan en denken vooral in kansen.”

[1] Imago-onderzoek onder relaties BOM (Motivaction, december 2020)