Pilotfabriek brengt genezing chronische ziekten stap dichterbij   

Maastricht, 9 april 2021 – Vandaag heeft het kabinet besloten om het Groeifondsvoorstel van RegMed XB volledig te bekostigen. Het gaat om maximaal 56 miljoen euro voor de pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde. Hiermee volgt het kabinet het zwaarwegend advies van de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds. Het geld wordt gebruikt voor de hoogwaardige bouw, inrichting en bemensing van deze pilotfabriek. RegMed XB staat voor Regenerative Medicine Crossing Borders. Het is een samenwerking van onderzoeksinstellingen, overheden, provincies, gezondheidsfondsen en bedrijfsleven in Nederland en Vlaanderen om te komen tot therapieën voor chronische ziekten, op basis van stamcellen, mini-organen, weefsels en slimme (bio)materialen. 

Regeneratieve geneeskunde beoogt de functie van falende weefsels of organen te herstellen of zelfs deze volledig te vervangen. Daardoor is levenslange behandeling van symptomen niet meer nodig. Marianne van der Steen (Director New Business Development RegMed XB): “Wij zijn enorm blij met deze investering. Hiermee kunnen we een infrastructuur opbouwen voor de ontwikkeling van regeneratieve therapieën waarmee patiënten in de toekomst echt geholpen kunnen worden. We bouwen zo aan een nieuwe industrie waar we koploper kunnen worden in de wereld. We worden een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven uit het buitenland, kunnen start-ups en scale-ups gaan bouwen en we vergroten onze concurrentiekracht. En het levert banen op!”

Effectieve en betaalbare zorg is één van de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en een transitie waar diverse partners waaronder de BOM zich sterk voor maken. De kapitaalinjectie uit het groeifonds is een opsteker voor patiënten en innovatieve bedrijvigheid, en biedt perspectief en vertrouwen.

Brigit van Dijk - Van de Reijt, algemeen directeur van de BOM

Samenwerking in pilotfabriek 

Het ontwikkelen van regeneratieve technologieën is complex omdat er gewerkt wordt met levende materialen, zoals cellen en weefsels, en brengt hoge kwaliteitseisen met zich mee. Daardoor is het nu nog zeer arbeidsintensief en niet geautomatiseerd. Met de pilotfabriek wordt het voor verschillende materialen (biomaterialen, stamcellen, microweefsels, macroweefsels) mogelijk deze op grotere schaal te maken. De nieuwe faciliteiten in de vier deelnemende regio’s (Eindhoven, Leiden, Maastricht, Utrecht) vormen samen de pilotfabriek. Ze beslaan de hele keten van de ontwikkeling en kleinschalige productie van biomaterialen, stamcellen, micro- en macroweefsels voor gepersonaliseerde toepassingen. Marianne van der Steen: “In grote lijnen richt Leiden zich op de ontwikkeling en productie van o.a. stamcellen: de basis van veel regeneratieve geneeskunde. Eindhoven ontwikkelt nieuwe biomaterialen waar stamcellen aan kunnen worden toegevoegd om het lichaam te helpen beschadigde functies te herstellen. Utrecht is sterk in het integreren van de materialen en cellen door middel van biofabricage. Tot slot richt Maastricht zich op de assemblage van microweefsels tot macroweefsels. Iedereen kan gebruik maken van de pilotfabriek zoals onderzoekers, start-ups en scale-ups. Een pilotfabriek waarin alle partijen intensief samenwerken voor regeneratieve oplossingen is uniek in de wereld en van grote waarde.”  

Meer patiënten helpen  

Regeneratieve therapieën zijn zeer complex en worden vaak per patiënt op maat gemaakt. Dit precisiewerk is zeer tijdrovend en kostbaar, wat brede toepassing op dit moment nog belemmert. Met deze investering wordt het productieproces verbeterd en de ontwikkeling van de therapieën versneld. Tom Oostrom (directeur Nierstichting): “Door de toekenning vanuit het Groeifonds kunnen we in de toekomst grotere aantallen patiënten helpen én worden kosten bespaard. Dit biedt de miljoenen mensen wereldwijd met chronische ziekten uitzicht op herstel. Op dit moment richt de gezondheidszorg zich vooral op het bestrijden van symptomen, maar RegMed XB zet in op genezing van ziekten als diabetes type 1, nierfalen, artrose en hartfalen. Deze toekenning brengt dat einddoel een grote stap dichterbij.” 

Grotere innovatiekracht 

De investering in een pilotfabriek draagt niet alleen bij aan de gezondheidszorg. Het is ook een middel om de innovatiekracht van Nederland te vergroten. Nederland is nu al één van de voorlopers op het gebied van regeneratieve geneeskunde. De pilotfabriek zorgt voor een belangrijke impuls in deze opkomende industrie. Dankzij de steun van het Groeifonds én de investering van provincies, private partijen en kennisinstellingen ontstaat het ecosysteem waarin partijen hecht samenwerken en dat genezing van chronische ziekten een stap dichterbij brengt. 

Rol van de BOM

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) trekt de vorming van een alliantie van Brabantse lifescience en medtech-bedrijven die binnen RegMedXB samenwerken bij de productie van biomaterialen. Een van de ambities van deze alliantie, waar ook de TU/e aan deelneemt, is te komen tot een pilotfabriek voor biomaterialen die onderdeel is van een Nederlands productiecluster voor regenatieve geneeskunde.