“Brabantse start- en scale-ups blijken prima in staat zich aan nieuwe omstandigheden aan te passen.”

Het gaat goed met de Brabantse economie. De schade als gevolg van de pandemie lijkt in Brabant wat kleiner dan in de rest van Nederland. Daar krimpt de economie. In Zuidoost Brabant groeide de economie in het eerste kwartaal van 2021 zelfs met 2 procent. Nu we het gevecht tegen corona na bijna anderhalf jaar toch lijken te winnen, ontstaat er ook weer ruimte voor een terugblik. Wat hebben we geleerd van de pandemie. En hoe staan we er eigenlijk voor? We vroegen het aan Miriam Dragstra, COO van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Lees hieronder de uitgeschreven versie van het interview.

We spraken elkaar eerder, vlak na de eerste golf. Inmiddels zijn we negen maanden verder. Hoe heb jij die afgelopen periode beleefd?

“Het was een tijd van mixed feelings. Ook voor de BOM. We hebben veel ondernemingen kunnen helpen die een moeilijke tijd doormaakten en we hebben veel ondernemingen kunnen helpen met nieuwe initiatieven. Juist in deze tijd zie je hoe belangrijk het is dat je je richt op die initiatieven die iets bijdragen aan een betere wereld. Impact first! Dat is een belangrijk thema dat we uit deze crisis hebben meegenomen.

Hoe groot is de economische schade?

“We kennen allemaal de situatie in de leisure, bij de horeca, in de retail. Aan de andere kant: de HTSM-sector en al die bedrijven die zich richten op de digitale economie hebben het ontzettend goed gedaan. In Brabant gemiddeld genomen nog iets beter. Brainport is zelfs de enige regio die in het eerste kwartaal van 2021 is gegroeid.

Wat voor invloed heeft de pandemie op de kapitaalmarkt?

“Na de eerste schrik is het vertrouwen terug. Volgens de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is er vorig jaar 7,6 miljard geïnvesteerd in 475 bedrijven. Als je kijkt naar venture capital, investeringen in de vroege fase van de bedrijfsontwikkeling met een hoog risico: daarin is 1,7 miljard geïnvesteerd. Dit deel van de financiële markt is intussen dus wel weer hersteld.”

De BOM heeft veel onderzoek gedaan naar de invloed van corona op het bedrijfsleven. Wat kunnen we daarvan leren?

"Een van die onderzoeken, onder de wat kleinere internationale bedrijven in Brabant, laat zien dat de meerderheid aan het zoeken is hoe ze hun supply chain dichterbij kunnen krijgen. Die overwegen dus meer activiteiten naar Brabant te halen. Daar liggen enorme kansen.”

“De provincie Noord-Brabant startte in juli 2020 in samenwerking met Brainport, BOM, SER-Brabant en Tilburg University het Brabant Business Panel, een vertegenwoordiging van de Brabantse systeembedrijven. Aan dat panel zijn op 5 momenten vragen voorgelegd. Daar was het sentiment in eerste instantie heel negatief, op tal van terreinen. Daarna krabbelde het weer wat op. Maar doordat de tweede golf zolang duurde, kelderde het vertrouwen weer. Gelukkig is het sentiment op dit moment in verschillende sectoren weer heel positief. Dat zie je ook terug in de groeicijfers.”

“We hebben ook veel onderzoek gedaan onder jonge innovatieve start- en scale-ups. Die blijken prima in staat om te snijden in de kosten, zowel de vaste als de variabele. Ze zijn er ook in geslaagd om op afstand nieuw talent aan zich te binden. Dat is natuurlijk cruciaal. Er is ook een kanttekening. Als het gaat om het snijden in kosten, zijn ze daar heel snel toe in staat. Als het gaat over aanpassingen in het businessmodel, een andere marktbenadering of een aanpassing in de technologie, dan duurt dat veel langer. Pas als ze nog een runway hebben van twee of drie maanden komen ze in actie. Dat is een belangrijke les om mee te nemen.”

We hebben veel bedrijven door de crisis kunnen helpen met de corona overbruggingslening. Die is er niet meer. Zijn er andere manieren waarop we bedrijven kunnen helpen om sterker uit de crisis te komen?

"We blijven inzetten op venture building. We blijven inzetten op het Investor Readiness en het Market Readiness programma en we blijven ervoor zorgen dat ondernemingen echt een plek krijgen in het Brabantse ecosysteem. Uiteraard blijven we ook investeren.”

“Ik zou twee nieuwe fondsinitiatieven willen noemen. De provincie en het ministerie van EZK hebben onlangs besloten om ons een extra kapitaalversterking te geven, zodat we meer kunnen investeren in ondernemingen die een volgende stap na deze crisis willen zetten. Een tweede initiatief is dat wij, met name in de deeptech sector, hoogtechnologische ondernemingen verder willen helpen in hun ontwikkeling. Dat vraagt veel geduld, veel tijd, niet bang zijn voor risico’s, een lange adem en grote fondsen. Mede op initiatief van de BOM lanceert het Ministerie van EZK deze zomer samen met InvestNL een DeepTechFund en tegelijkertijd zijn we met industriepartners in de regio aan het kijken of we daar ook een privaat fonds tegenaan kunnen zetten. Dat gaan we doen met een aantal grote namen uit deze regio. We hebben goede hoop dat het nieuwe fonds ergens in de komende maanden kan worden gelanceerd.”