De BOM streeft er naar om een impact gedreven organisatie te worden. Een organisatie waarin impact verankerd is op strategisch, tactisch en operationeel niveau en daar haar stakeholders bij betrekt. Door impact te bekijken als het uiteindelijke effect van onze activiteiten krijgen we inzicht in welk verschil we maken en welke waarde dit heeft voor onze omgeving.

Op deze manier willen we zoveel mogelijk lange termijn waarde creëren voor onze stakeholders en bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Dit sluit aan bij onze strategische focus en de beweging die we om ons heen zien waarbij innovatie steeds meer maatschappelijk gedreven wordt en gezocht wordt naar het creëren van balans tussen financieel en maatschappelijk rendement.

In 2021 zijn we gestart met onze Impact Journey. Een reis waarin we ontdekken wat impact voor ons is, waarop we dan impact maken voor onze stakeholders en hoe we er mee om willen gaan. Zo geven we stapsgewijs invulling aan de ambitie van een impact gedreven organisatie.

Dit jaar staat in het teken van verkennen. We hebben het waardecreatiemodel van de BOM opgesteld en 2 pilots gedraaid waarin we kennis gemaakt hebben met het meten van impact. In meerdere kennis- en inspiratiesessies hebben we met collega's het gesprek gevoerd over impact.

Waardecreatiemodel

Als ontwikkelingsmaatschappij staan we aan de lat om ondernemers en ecosystemen te ondersteunen die het verschil maken op maatschappelijke opgaven en een bijdrage leveren aan een sterke concurrerende economie. Hierbij kan onderscheid  gemaakt worden tussen onze directe én indirecte impact. In het waardecreatiemodel visualiseren we hoe de BOM waarde creëert voor haar stakeholders.

Binnen de impact journey ontdekken we hoe onze inzet en de uiteindelijke indirecte impact samenhangen, wat helpt om te kunnen sturen op maximale impact. Het waardecreatiemodel is hierbij onze kapstok.

Pilots

De dienstverlening van de BOM is afgestemd op de verschillende behoeften van innovatieve bedrijven actief binnen de 4 maatschappelijke opgaven en in verschillende levensfases.

Om impact daadwerkelijk te verankeren in de organisatie moet je weten hoe je impact kunt meten en erop kunt sturen. Gezien de diversiteit van onze activiteiten zijn we op zoek naar een meetmethode die laagdrempelig en schaalbaar in te zetten is. In twee pilots die we dit jaar hebben gedraaid stond dit centraal. Bij de eerste pilot hebben we een afgerond project achteraf geanalyseerd aan de hand van beschikbare data. In de tweede pilot hebben we op basis van toekomstscenario's een inschatting gemaakt. Het zogenaamde backward en forward looking.

Meer weten?