Hoe komen we tot optimale samenwerking binnen Brabant en met het Rijk?

AWTI stimuleert het denken hierover naar aanleiding van hun recente advies

Noord-Brabant kent een aantal economische strategieën. Niet alleen de provincie en de BOM hebben een economische (uitvoerings-)agenda, maar ook de vier triple helix organisaties ontwikkelen ieder een agenda voor hun eigen regio. Dat sluit aan bij het recente advies van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) Samen de lat hoog leggen - Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie dat aanstuurt op innovatieagenda’s voor alle Nederlandse regio’s.

Volgens ATWI is innovatie nodig om de economie te vernieuwen, om onze brede welvaart te verbeteren en om voortgang te boeken in de grote transities op gebied van bijvoorbeeld voedsel, gezondheid en energie. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) organiseerde woensdag 29 september een bijeenkomst waarbij de AWTI het advies toelichtte. “Regio’s zijn samen met het Rijk verantwoordelijk om vernieuwing te stimuleren. We weten dat innovatie bij uitstek plaats vindt in de regio,” zo legde Koenraad Debackere, raadslid van AWTI uit. “Het is aan het Rijk om een inspirerende visie neer te leggen en aan regio’s om een goed doordachte innovatie-agenda te ontwikkelen op basis van hun eigen sterktes.” Naast het raadslid en een schrijver van het AWTI advies, waren alle vier de Brabantse regio’s: Rewin, Midpoint Brabant, AgriFood Capital en Brainport Development, de provincie en het ministerie van EZK vertegenwoordigd om in te gaan op de aanbevelingen uit het advies en deze toe te spitsen op Brabant.

We zien diverse rollen voor de BOM

Brigit van Dijk – van de Reijt

In een reactie op het advies stelt Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling van de provincie Brabant: “Iedere Brabantse regio heeft zijn onderscheidende focus, maar we streven in heel Brabant naar een duurzame, innovatieve en toekomstbehendige economie. We blijven werken aan een optimale samenwerking op regionaal, provinciaal en nationaal niveau. Het is daarom goed om te zien dat deze middag alle betrokken partijen bij elkaar heeft gebracht.”

Schaalniveau fluide

De AWTI ziet het schaalniveau van een regio als fluïde, afhankelijk van de thematiek en de innovatie-opgave. Dat vraagt om goede samenwerking. “We zien daarin diverse rollen voor de BOM,” legt Brigit van Dijk – van de Reijt algemeen directeur van de BOM uit. “Zo pakken we thema’s als landbouw en voedsel provincie-breed op, helpen we de regio’s verbindingen te leggen met anderen en met het landelijke veld om tot meer impact en minder versnippering te komen, en willen we ook de individuele regio’s helpen hun agenda’s tot uitvoering te brengen.” BOM neemt het initiatief om ieder kwartaal met de regio’s in gesprek te gaan om deze discussie levendig te houden en om te zetten in concrete werkafspraken.