Nederlandse 'European Digital Innovation Hubs' versnellen digitalisering

Op het Smart Industry Jaarevent in Nieuwegein tekent minister van Economische Zaken Micky Adriaansens vandaag een samenwerkingsovereenkomst met vijf ‘hubs’. Met de oprichting van de vijf hubs is een investering van 30 miljoen euro gemoeid, dat door de Europese Commissie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een aantal provincies ter beschikking wordt gesteld. De komende drie jaar zullen ongeveer 3.500 bedrijven en 200.000 mensen worden ondersteund bij het toepassen van nieuwe digitale technologieën.

Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van data en technologieën zoals AI, het Internet of Things, of 3D-printen zijn steeds vaker de norm. Waar grote bedrijven hierin stevig investeren, is dit voor de Midden- en Kleine Industrie (MKI) bedrijven lastiger.

Netwerk van European Digital Innovation Hubs

De Europese Unie heeft daarom een Europees netwerk opgericht, dat bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën te implementeren. In Nederland is ervoor gekozen om vijf van deze ‘European Digital Innovation Hubs’ (EDIH’s) op te richten. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven, hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis uit andere landen en kunnen bedrijven zich profileren op een Europees podium. Op dit moment wordt vergelijkbare ondersteuning gegeven via de zogenaamde ‘Smart Industry Hubs’. Deze vijf regionale steunpunten hebben model gestaan voor de vijf nieuwe Nederlandse EDIH’s. De EDIH’s gaan vanaf het vierde kwartaal van 2022 aan de slag om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering.

Aan de slag met EDIH Zuid-Nederland

“ De EDIH Zuid-Nederland draagt bij aan de digitalisering van en het data delen door de maak- en onderhoudsindustrie in toeleverketens in belangrijke sectoren als agrofood, procesindustrie, logistiek, high tech systemen, semicon, automotive en medical. We profileren ons op digitalisering & data delen in high-tech leveringsketens en de daarvoor relevante technologieën zoals data/digitalisering, AI, cybersecurity, digital twinning, en op AR/VR voor zeer complexe, gemengde toepassingen. MKB ondernemers weten vaak niet waar ze moeten beginnen en waar ze moeten zijn. De EDIH Zuid-Nederland helpt ondernemers op laagdrempelige, praktische wijze aan de slag te gaan.” aldus Gerard Blom, programma coördinator van Smart Industry Hub Zuid.

“ De European Digital Innovation Hub voor Zuid-Nederland biedt ondernemers een breed palet aan concrete mogelijkheden en een uitgebreide infrastructuur van data- & digitaliseringsfaciliteiten. Ondernemers kunnen hulp krijgen met praktische voorlichting, het doorlichten van de onderneming, expert advies & begeleiding, concrete actieplannen opstellen, onafhankelijke experts inschakelen, praktische workshops, ronde tafel bijeenkomsten, leren-van-elkaar kringen en ook met intensieve coaching en begeleiding. In de nieuwe EDIH samenwerking, hebben we naast de samenwerking met de andere nationale EDIH’s, nu ook toegang tot een groter internationaal netwerk. Daar kunnen ondernemers handig gebruik van maken.” aldus Frank Donders, Business Development Manager Zuid-Nederland van FME.

Zuid-Nederlandse samenwerking voor optimale MKB ondersteuning

De nieuwe EDIH Zuid-Nederland samenwerking wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Europese commissie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Zeeland en is een gezamenlijk inspanning van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Economische Impuls Zeeland, REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant, Brainport Development, Vereniging FME, Koninklijke Metaalunie, Brainport Industries, TNO, AgriFood Capital, Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI), EIT Digital, Brightlands Smart Services Campus, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF).

MKB ondernemers die meer willen weten over de mogelijkheden en het concrete dienstenaanbod kunnen een afspraak maken met programma-coördinator Gerard Blom of via www.smartindustry.nl/hubs/zuid een handig PDF-overzicht downloaden met daarop alle diensten, fysieke innovatie hotspots en Fieldlab experimenteer locaties.

Deel deze pagina