Brainport Industries en BOM continueren samenwerking

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Brainport Industries werken sinds 2017 nauw samen aan de ontwikkeling en uitvoering van het Innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst op de Brainport Industries Campus. Onderdeel van de samenwerking is het door BOM beschikbaar stellen van een innovatiemanager aan Brainport Industries die invulling geeft aan de uitvoering van dit innovatieprogramma.  Ondanks het formele aflopen medio 2023 van dit programma dat mede financieel gesupport werd door de Provincie Noord-Brabant de financiële ondersteuning vanuit de provincie Noord-Brabant voor dit programma medio 2023 is geëindigd, willen Brainport Industries en BOM hun strategische samenwerking graag continueren. Chantal Dietvorst, Managing Director Ecosystems Development bij BOM en John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries, ondertekenden daarom vandaag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

In 2022 stelden de provincie Noord-Brabant, BOM en Brainport Industries samen met de Hightech maakindustrie de Strategische Roadmap Hightech Toelevernetwerk op. De thema’s benoemd in deze roadmap zijn de leidraad bij het ontwikkelen van activiteiten voor een innovatief, internationaal concurrerend, duurzaam, maatschappelijk relevant en dus toekomstbestendig hightech toelevernetwerk. Passend hierbij startte in mei 2023 het NXTGEN HIGHTECH programma om de structurele en duurzame economische groei in Nederland te stimuleren. Brainport Industries is als coördinator betrokken bij  de projecten Autonome Fabriek Zuid en Smart Supply Network binnen dit programma.

Strategische samenwerking

Brainport Industries en BOM trekken samen op om invulling te geven aan de genoemde strategische roadmap door de inzet van de innovatiemanager. Frits Hoeve neemt deze rol voor zijn rekening.

John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries: “Dankzij de nieuwe overeenkomst kunnen we ook de komende jaren met BOM samen blijven werken aan relevante activiteiten. Brainport Industries houdt hiermee een strategische partner aan boord met de juiste expertise, die naast het coördineren van lopende projecten invulling kan geven aan het breder toegankelijk en bekend maken van de activiteiten in Brabant en daarbuiten. Daarbij blijft een natuurlijke koppeling in stand om aanpalende (nieuwe) projecten met elkaar te organiseren.”

Brainport Industries houdt me BOM een strategische partner aan boord met de juiste expertise, die naast het coördineren van lopende projecten invulling kan geven aan het breder toegankelijk en bekend maken van de activiteiten in Brabant en daarbuiten.

John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries

Chantal Dietvorst, Managing Director Ecosystems Development bij BOM: “Met het continueren van de strategische samenwerking dragen wij vanuit de drie competenties van BOM - Ontwikkelen, Investeren, Internationaliseren – bij aan de verdere ontwikkeling van Brainport Industries en de Brainport Industries Campus. De activiteiten rondom het stimuleren en organiseren van innovaties en versterking van het high tech ecosysteem, zijn hier een integraal onderdeel van. We zijn ervan overtuigd dat deze inzet zal bijdragen aan een substantiële duurzame versterking van de high-tech maakindustrie in heel Brabant.”

Deel deze pagina