BOM jaarresultaten 2023; Brabant behoudt succes met focus op transitie

Brabant blijft één van de sterkste provincies van Nederland. Met een economische groei van 1% (landelijk 0,1%; DNB) en focus op maatschappelijke transities weet de provincie ondanks de uitdagende geopolitieke situatie, verstoringen in globale toeleverketens, een knellende arbeidsmarkt, achterblijvende digitalisering en de stikstof- en netcongestieproblematiek haar succes vast te houden. Zuidoost is zelfs goed voor een groei van 2,2 % die vooral toe te rekenen is aan ASML en haar toeleveringsketen.

De strategie van BOM om in te zetten op gezondheid, klimaat, voeding en technologie, aansluitend op het missiegedreven innovatiebeleid, blijven daarbij actueel. Inmiddels draagt 97% van de activiteiten van BOM bij aan deze thema’s en versnellen zo innovatie en ondernemerschap, nodig om de concurrentiepositie en het verdienvermogen van de regio te behouden.  

De thema’s waar BOM zich op richt zijn relevanter dan ooit. Het versnellen van innovatie en ondernemerschap vormt juist nu de sleutel in oplossingen voor diverse uitdagingen. Dit creëert impact, niet alleen voor Brabant, maar ook voor Nederland en daarbuiten.

Brigit van Dijk – Van de Reijt, ceo BOM

Meer samenwerking, meer impact

BOM focust op intensieve regionale en landelijke samenwerking met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen om tot meer resultaat te komen. De samenwerking met Philips, DeepTechXL en Invest-NL in het startup-programma HealthTechXL is hiervan een goed voorbeeld. HealthTechXL is er om startups in geavanceerde medische technologie een impuls te geven en technisch talent voor de regio te behouden. Daarnaast leverde de samenwerking met de landelijke ROM’s een eerste dataset van bijna 2.000 Nederlandse startups op. In maart werd de Brabantse Agenda met Brainport Development, AgriFood Capital, Midpoint Brabant en REWIN ondertekend, gericht op samenwerking binnen de provincie. LEVEL UP resulteerde in een uitverkocht Evoluon en onderstreepte de bruisende start-up scene in Brabant en Nederland. BOM ondertekende met het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Brainport Development en de Provincie Noord Brabant een samenwerkingsverband om technologische innovaties met een dual use applicatie te versnellen ten behoeve van de economische veiligheid en strategische autonomie.

Prestaties 2023

In 2023 bestond BOM veertig jaar. BOM behaalde in dit jubileumjaar grotendeels haar jaardoelstellingen. Met 26 nieuwe ecosysteem-projecten, 52 nieuwe en vervolginvesteringen en 20 internationale vestigingen. Van de negen Nationaal Groeifonds-aanvragen waar BOM in de derde ronde bij betrokken was, zijn er in 2023 zes (voorwaardelijk) goedgekeurd. Circulaire zonnepanelen en Polaris waren daar enkele van. Ook speelde BOM een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Smart Energy Hubs. Waardevol in de strijd tegen netcongestie. In diverse innovatiecoalities bundelden we de krachten met de provincie Noord-Brabant, denk aan Eiwittransitie/Procestechnologie, solar, kernenergie en MedTech. Daarnaast benoemde Dealroom.co BOM tot meest actieve investeerder in Nederlandse startups en scale-ups. Daarbij kwam een aantal exits, zoals de verkoop van biotechbedrijf Synaffix aan Lonza. Ook op internationaal vlak was 2023 een succesvol jaar. BOM was delegatieleider bij zowel de medtech-reis naar Minnesota met minister Kuipers in april, als ook de hightech-missie met minister-president Rutte naar Vietnam en Maleisië begin november. Beide missies leverden nieuwe en verstevigde relaties en business leads op voor de deelnemende bedrijven. Verder ontving BOM van The Financial Times de internationaal erkende fDi-award voor de promotie van midsized regions met haar ‘Brabant is Bright’-strategie

Deel deze pagina