Bijna geen enkel bedrijf ontkomt eraan: de impact van big data. In steeds meer producten en machines zitten sensoren die dag in, dag uit gigantische hoeveelheden data genereren. Voor bedrijven die hier slim mee omgaan, liggen er enorme groeikansen. Naar verwachting groeit de Brabantse data-economie met 14% per jaar – ruim sneller dan het Europees gemiddelde - naar € 3,5 miljard in 2020.

In 2017 deed de BOM – in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant - uitgebreid onderzoek naar deze megatrend: welke kansen zien ondernemingen, wat zijn de mogelijke hindernissen en welke behoeften hebben ze? Het was de grootste marktverkenning ooit van de BOM: 601 bedrijven vulden de enquête in en 62 werkten er mee aan diepte-interviews – met een focus op het mkb in de Brabantse topclusters.

Op basis van deze marktverkenning zal de BOM de komende jaren innovatieprojecten ontwikkelen rond thema’s als personalised health, personalised food en slimme mobiliteit. Deze moeten leiden tot nieuwe businessideeën en verhoging van het algemene niveau van datamaturiteit in het Brabantse bedrijfsleven (zie kader).

Onbekendheid met de mogelijkheden

Uit de verkenning blijkt dat het belang van data breed wordt herkend. Vrijwel alle ondervraagde ondernemingen denken dat data in de toekomst hun eigen bedrijfsvoering zal beïnvloeden. Tegelijkertijd melden ruim 9 op de 10 bedrijven dat ze barrières zien bij het realiseren van big data-kansen. Zij geven bijvoorbeeld aan dat ze niet over de juiste kennis beschikken, geen helder beeld hebben van de mogelijkheden en waarde van hun eigen data of moeite hebben om goede technologische partners te vinden.

Benieuwd naar de uitkomsten van de marktverkenning Smart Data? Download de infographic.

Of data nu wordt gebruikt om de klantervaring te verbeteren of de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren: er zijn volop kansen en de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar hoe begin je en waar moet je op letten? Hieronder delen twee BOM-portfoliobedrijven die al de nodige stappen hebben gezet hun ervaringen. “Er kan ontzettend veel, maar je moet goed afwegen hoeveel geld je wanneer investeert en of het allemaal zinvol is.”

De 5 niveaus van datamaturiteit

De marktverkenning van de BOM brengt onder andere in kaart in welke mate bedrijven in de Brabantse topclusters nu al waarde creëren met data. Voor deze nulmeting is gebruik gemaakt van het datamaturiteitsmodel van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), dat een score hanteert van 1 tot 5:

  1. Data spelen geen significante rol voor een bedrijf.

  2. Een bedrijf is zich bewust van de waarde van data, maar doet hier relatief weinig mee.

  3. Data worden gebruikt om de eigen bedrijfsprocessen te optimaliseren.

  4. Een bedrijf werkt data-gedreven met een duidelijke data-strategie: ‘data als succesfactor’.

  5. Alles binnen een bedrijf is data-gedreven: innovatie, het verdienmodel, de strategie en bedrijfscultuur.